Commissie Schutte kiest voor eilandelijke fusie

31 maart 2009

De adviescommissie ‘Bestuurlijke toekomst van het lokaal bestuur op Goeree-Overflakkee’ (Commissie Schutte) komt tot de conclusie dat de vorming van één gemeente Goeree- Overflakkee de meest adequate oplossing is voor de toekomst van het lokaal bestuur op Goeree-Overflakkee. Elke andere variant acht de commissie minder duurzaam en toekomstbestendig.
De Commissie Schutte heeft de afgelopen weken gesproken met de colleges en gemeenteraden van Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oosiflakkee, het dagelijks bestuur van het ISGO en een hoorzitting georganiseerd voor het maatschappelijk middenveld. De commissie is op 31 maart 2009 tot een advies gekomen over de bestuurlijke toekomst van het lokaal bestuur op Goeree-Overfiakee.

De commissie constateert dat de vier gemeenten eensgezind van mening zijn dat de huidige samenwerking niet voldoet. Op verzoek van de gemeenteraden heeft de commissie twee reële oplossingen voor de toekomst vergeleken: een samenwerkingsmodel met verregaande overdracht van taken en bevoegdheden en een fusiemodel.

De commissie vindt dat fusie van de vier gemeenten Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee meer waarborgen biedt voor integraliteit van beleid, kwaliteit van bestuur, efficiency en beheersbaarheid dan de vorming van één ambtelijke Organisatie die aangestuurd wordt door vier gemeentebesturen.

Niettemin zou de commissie de gemeenteraden de gelegenheid willen bieden alsnog tot een gezamenlijke keuze te komen voor één van beide modellen. Zij verzoekt Gedeputeerde Staten de gemeenten hiervoor tot 15 juni 2009 de gelegenheid te geven. Mochten de gemeenteraden eensgezind kiezen voor het door de commissie omschreven samenwerkingsmodel, dan zal de commissie Gedeputeerde Staten adviseren een termijn te stellen waarbinnen een nieuwe gemeenschappelijke regeling tot stand gekomen moet zijn. Als de gemeenten niet of niet eensluidend voor het samenwerkingsmodel kiezen, dan zal de commissie aan Gedeputeerde Staten adviseren de procedure tot vorming van één gemeente in gang te zetten.

Bron: Persbericht commissie Schutte