Gemeente Goedereede doet mee aan ‘Waar staat je gemeente’

23 maart 2009

De gemeente Goedereede doet dit voorjaar mee aan het onderzoek ‘Waar staat je gemeente’ van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Het onderzoek omvat een burgerpeiling en een klanttevredenheidsonderzoek. ‘Waar staat je gemeente’ wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Met de resultaten van het onderzoek laat de gemeente in kaart brengen op welke vlakken verbetering nodig is. De resultaten van het onderzoek worden bovendien vergeleken met die van andere gemeenten. Inmiddels hebben 1200 inwoners van de gemeente een vragenlijst ontvangen. Deze mensen zijn met een willekeurige steekproef geselecteerd. De vragenlijst is een onderdeel van de burgerpeiling. Inwoners kunnen hier onder andere hun oordeel geven over het gemeentebestuur, de gemeentelijke regels en de woonomgeving.

De komende vier weken wordt er ook een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij de Publieksbalie op het gemeentehuis. Op verschillende tijdstippen worden bezoekers van het gemeentehuis gevraagd om een oordeel te geven over onder andere de wachttijd, de behulpzaamheid en hun tevredenheid. De gemeente Goedereede deed in het najaar van 2006 al eerder mee aan ‘De staat van de gemeente’ zoals het onderzoek destijds heette. De gemeente scoorde toen op elk onderdeel boven het gemiddelde. In september van dit jaar worden de resultaten van het onderzoek bekendgemaakt.

bron: gemeente Goedereede