Raadslid Sperling neemt afscheid van Goerees raad

5 maart 2009

Op de vergadering van Goerees raad van donderdag 5 maart stonden diverse onderwerpen op de agenda. Meest onderwerpen die te maken hadden met de zorg rondom mensen die zorg nodig hebben in materieel en financiële zin. Daarnaast stelde de SGP vragen over het aantal woningen die in de Koersnotitie Regionale Structuurvisie waren opgenomen. Aan het einde van de raadsvergadering nam de heer C. Sperling van de ChristenUnie fractie afscheid van de raad. Oud-raadslid mevr. M. Grinwis-Driesse volgt hem op. Naast de burgemeester en zijn fractievoorzitter J. Goemaat, sprak de nestor van de raad, de heer J. Klepper, het scheidende raadslid namens de raad toe. De raad was blij met zijn komst en staat niet te juichen nu je weggaat. Hij hoopte dat de kennis die hij op het bestuurlijke vlak had opgedaan, van pas komt. Ook de nestor was het niet ontgaan dat er wel eens verdeeldheid was in de fractie als het ging om gevoelige principiële zaken, die door de heer Sperling helder werden verwoord. ‘Wie weet tot ziens als raadslid, want de wisselingen volgen elkaar bij de CU snel op’, zo besloot hij zijn toespraak.

De raad stelde achtereenvolgens vast, de visie en meerjarenbeleidsplan mantelzorg, die gezamenlijk met de gemeenten Dirksland en Oostflakkee was opgesteld; een voorstel voor een tijdelijke voorziening voor daklozen; het voorstel transitietraject GGD Zuidhollandse Eilanden en de verordening langdurigheidstoeslag gemeente Goedereede 2009. Juist deze laatste verordening hielt de raad bezig. De langdurigheidstoeslag is niet uitsluitend bedoeld voor langdurige werklozen, maar ook voor degenen die wel werken maar geen perspectief hebben om zich te verbeteren door middel van meer of beter betaald werk. Op voorstel van het college stelde de volledige raad uiteindelijk in met deze verordening. De PvdA had graag gezien dat de norm die het college hanteert, op 120% van het bijstandsniveau wordt gelegd, ipv de voorgestelde 100%. Ook de SGP vindt dat mensen die het moeilijk hebben goed geholpen moeten worden in de gemeente. De vraag is echter of deze verordening zich daarvoor leent. De consequenties zijn namelijk niet helemaal helder als de grens op 120% wordt gelegd. Zou het amendement van de PvdA worden aangenomen, dan zou er mogelijk op grond van leeftijdsdiscriminatie (in strijd met Europese regelgeving) procedures worden gestart tegen de gemeente. Overigens bestaat deze toeslag al vanaf 2004 maar wordt in deze verordening verruimd. Benadrukt werd, dat Goedereede een sociale gemeente is, en diverse regelingen heeft om mensen met een bijstandsuitkering, of een uitkering op dat niveau te helpen waar maar kan.

Koersnotitie Regionale Structuurvisie
SGP-er T. Human stelde vragen bij het instemmen met de Koersnotitie Regionale Structuurvisie. Zo wordt er gesteld dat er eilandelijk tot 2030, 2300 woningen gebouwd mogen worden. ‘Dat zijn er 100 per jaar, verdeeld over 13 kernen, zijn dat er 7 per kern per jaar’, zo hielt hij het college voor, en dat is volgens de SGP absoluut onvoldoende om de verpaupering in de toekomst tegen te gaan. ‘In de politieke wandelgangen wordt zelfs gesproken over 1500 woningen’, zo deelde hij de ongerustheid van de SGP met de raad. Ook is niet helemaal duidelijk waar er precies een vakantiepark kan komen op het eiland. Wethouder Admiraal deelde de zorg rondom de toewijzing van voldoende woningen. Migratiesaldo ‘0’ wordt nog steeds gehanteerd en kan knellend werken op het eiland. Overigens doen de eilandelijke gemeenten er alles aan om te kunnen bouwen voor eigen inwoners en daarboven om nog een aantal woningen extra te krijgen, zo verzekerde hij. Mevr. Rijerkerk van de VVD vond het zo nodig om de SGP en ChristenUnie-fractie te wijzen op hun principiële standpunt m.b.t. de zondagsrust, die zij niet deelt en zich daaraan zelfs stoort, als het gaat over economische ontwikkelingen, die door betreffende partijen mogelijk zouden worden tegengehouden. ‘Maar ja, dan moeten ze maar op de VVD stemmen’, waarmee ze een voorschot nam op de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hierop antwoordde scheidend raadslid C. Sperling (CU) dat het hier gaat om een beleid op hoofdlijnen. Beide fracties hebben in dit kader hier niet over gesproken en ‘werpt mevr. Rijerkerk in deze olie op de golven’. Ook SGP-er P.C. Grinwis was het duidelijk oneens met de uitspraak van de afgevaardigde van de VVD. ‘Kennelijk denkt een grote groep burgers hier anders over’, doelend op burgers die het principe van zondagsrust wel hoog hebben staan. ‘Economie is wel belangrijk, maar niet ten koste van alles. Er zijn principes die hoger zijn’, aldus dhr. Grinwis.

Afscheid de heer Sperling (ChristenUnie)
De avond stond vooral in het teken van de scheidende afgevaardigde van de ChristenUnie: Coen Sperling. Na de benoeming van mevr. M. Grinwis-Driesse, was de fractie fysiek tijdelijk met 3 leden aanwezig aan de raadstafel. ‘Eén van de jonge honden van de gemeenteraad’ nam namelijk afscheid, zo stelde de burgemeester. ‘De drie jonge vogels’ gaan de geschiedenis in, als het gaat om het slaan van een brug tussen de gemeenteraad en de jongeren. Reden voor vertrek uit de raad was de overname van de C1000 in Ouddorp, en zo meende hij was dit niet te combineren met het raadswerk. ‘Het geluid van de ChristenUnie werd de afgelopen jaren goed gehoord’, waarmee de burgemeester doelde op de altijd principieëe inbreng van het scheidende lid. Vanuit de gemeente werd hem een bord overhandigd met het schild van de gemeente. Mevr. Grinwis werd vervolgens van harte welkom geheten in de gemeenteraad.

De nestor van de raad, de heer J. Klepper, sprak namens de raad. ‘Sommigen moeten 20 jaar in de raad zitten, maar jij hebt al na 3 jaar zo’n bord’. De raad was blij met zijn komst en staat niet te juichen nu je weggaat. Hij hoopte dat de kennis die hij op het bestuurlijke vlak heeft opgedaan, van pas komt. Ook de nestor was het niet ontgaan dat er wel eens verdeeldheid was in de fractie als het ging om gevoelige principiële zaken, die door de heer Sperling helder werden verwoord. ‘Wie weet tot ziens als raadslid, want de wisselingen volgen elkaar bij de CU snel op’, zo besloot hij zijn toespraak. Vervolgens verwelkomde hij mevr. Grinwis, die nog geen 1,5 jaar geleden afscheid nam van de raad. Hij wenste haar namens de raad een goede tijd.

‘Wat er ook gebeurd, deze raadsperiode blijf je zitten’, zo had fractievoorzitter Jan Goemaat (CU) zijn collega gewaarschuwd. E.e.a was duidelijk anders verlopen. Ook hij verwelkomde zijn oud college mevr. Grinwis. ‘Ze is eigenlijk nooit weggeweest’, zo vertrouwde hij de raad toe, want op de achtergrond diende zij de fractie met haar advies. Als een van de laatste sprekers sprak het scheidende lid: Coen Sperling. ‘Er is best veel bereikt in de afgelopen periode’. Wel heeft hij ervaren dat de praktijk lastiger is, dan dat je als burger op de tribune ervaart. De eigen visie, maar ook het luisterend oor naar anderen, typeerde hij als de kracht van Goerees raad. Hij heeft de periode als een verrijking van het leven ervaren en sprak de hoop uit de de fractie de Bijbel als basis neemt en hét Woord in de praktijk toepast.

P.C. Grinwis