SGP Partijdag: Van der Vlies: ‘Kabinet maakt geen beste beurt’

14 maart 2009

Vanuit de Kiesvereniging Goedereede zijn door een drietal afgevaardigden de partijdag op zaterdag 14 maart 2009 bezocht. In de partijrede: ‘Geen ijdele zorg’, schetste SGP-voorman B.J. Van der Vlies de situatie rondom de economische crisis. Werkloosheid tot 10% van de beroepsbevolking, een krimpende economie en een tekort bij de overheidsfinanciën van meer dan 5%. Dat zijn getallen waar momenteel ernstig rekening gehouden moet worden. ‘Met toenemende verbazing en zorg kijk ik naar de verrichtingen in en rond het torentje. Ik zie heus wel in dat de problemen lastig zijn. En ik heb er begrip voor dat het kabinet tijd nodig heeft om knopen door te hakken. Maar waar ik géén begrip voor heb, is dat het er nu toch de schijn van heeft dat er weer allerlei politieke spelletjes worden gespeeld. Je proeft dat er veel wantrouwen is tussen de coalitiepartners en dat dit verlammend werkt. Juist nu het erop aankomt, steekt de door collega Slob genoemde ‘niksigheid’ de kop weer op. Dat is dus geen beste beurt!’, aldus van der Vlies in zijn rede.

Partijrede
‘Waar ik de vinger bij wil leggen, is de manier waarop de coalitie nu bezig is. Zuiver dualisme is niet Nederlands en is ook niet werkbaar, maar het extreme monisme dat nu regeert vind ik een kwalijke zaak. Deze week heeft Kamervoorzitter Verbeet een opwaardering van de Tweede Kamer bepleit. Terecht! Maar wat we nu zien, draagt daar bepaald niet aan bij, om het maar voorzichtig te zeggen. Als de coalitie eruit komt, hebben alle andere partijen het nakijken. Ik noem dat kwalijk, temeer omdat een deel van de oppositie constructief wil meedenken. GroenLinks, D66, en ook de SGP, hebben zich daartoe bereid verklaard. Dat is een gemiste kans, en al helemaal voor een kabinet dat paradeert met het motto ‘samen’.’

‘Ik zeg het met overtuiging: het is niet de overheid en het zijn niet de wetten en de politiek die een samenleving bewaren. Het zijn het geloof en gebed en getuigenis vóór de overheid die een volk in stand houden. Dit besef doordesemt de Nederlandse geloofsbelijdenis als het proclameert dat wij ;voor de overheden zullen bidden, opdat de Heere hen sturen wil in al hun wegen, en dat wij een gerust en stil leven lieden in alle godzaligheid en eerbaarheid’, aldus de voorman van de SGP in de Tweede Kamer.

Krachten bundelen
Ook werd er een forum gevormd uit de heren ir. B.J. Van der Vlies, nr. C.G. Van der Staaij, drs. B. Belder en ir. J. Lock over ‘Duurzaam (en) betrokken’ o.l.v. Partijvoorzitter de heer W. Kolijn. Dhr. B. Belder die als nummer 2 de gecombineerde lijst van de ChristenUnie/SGP zal aanvoeren stelde dat de CU/SGP in het Europees Parlement opkomt voor christenen in vervolging. Maar dat het langzamerhand tijd wordt om de krachten te bundelen om ook juist voor de christenen in de EU op te komen. Men is binnen het EP bezig met het antidiscriminatiebeleid, en het is denkbaar dat christelijke scholen in de toekomst niet meer volgens bijbelse normen en waarden les mogen geven.

Van der Staaij was juist blij met het feit dat er niet alleen europees maar ook nationaal de minister aangesproken kan worden als het gaat om bijvoorbeeld Israël. Toch temperde Europarlementariër Belder hem, want de EU probeert het buitenlandbeleid naar zich toe te trekken en los te weken van de nationale staten, zo waarschuwde hij de Tweede Kamerleden.

Innovatief
Dr. Lock gaf aan dat als het om duurzaamheid en innovatie gaat het concept verkiezingsprogramma duidelijk anders is dan andere partijen. ‘De oude antwoorden zijn niet meer afdoende’ en er moeten nieuwe antwoorden gevonden worden op de vragen van de huidige tijd. Een voorbeeld hiervan is het energiebeleid, dat kan niet meer landelijk maar moet op een grotere schaal worden besproken. Kleine energiemaatschappijen zijn niet meer in staat om te opereren in de nieuwe liberale markten. ‘Behalve Delta natuurlijk, die blijft in Zeeuwse handen’, zo sprak hij de Gedeputeerde van Heukelom daarover aan.

Telegram
Aan het begin van de vergadering werd een Telefax gestuurd naar H.M. de Koningin, waarin de aanhankelijkheid van de leden van de SGP werd uitgesproken aan het Oranjehuis. Ook werd de oproep gedaan om in de traditie van de Reformatie en nadere Reformatie en Koningsschap vorm te geven. In de lijn van Calvijn, wiens geboortedag dit jaar wordt herdacht. Uit volle borst werd daarna, traditiegetrouw, het Volkslied gezongen.