Verdieping Slijkgat van start

7 maart 2009

Havenbedrijf Rotterdam gaat de vaargeul ‘Slijkgat’ verdiepen van 5 meter naar 5,5 meter onder NAP. Het gemeentebestuur van Goedereede is hier erg blij mee. Het Slijkgat ligt tussen Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee en is de levensader voor de Stellendamse visserijhaven. Een goede bevaarbaarheid van de vaargeul is van belang voor de bereikbaarheid van de Stellendamse havens en het Haringvliet. De werkzaamheden gaan 9 maart van start en zullen uiterlijk 1 juli klaar zijn. Al een aantal jaren vindt er overleg plaats tussen de gemeente Goedereede en het Havenbedrijf Rotterdam. Als compensatie voor de gevolgen van de aanleg van Maasvlakte 2, voert het Havenbedrijf Rotterdam de onderhoudswerkzaamheden van het Slijkgat uit.

Eind november 2001 kwam het Akkoord Alders tot stand. Daarin verplichtte de gemeente Rotterdam zich om het Slijkgat op een nautische of gegarandeerde diepte van 5,5 meter onder NAP te brengen. Die verplichting ging over op het Havenbedrijf Rotterdam. Het Havenbedrijf hield het Slijkgat tot nu toe op een nautische diepte van 5 meter. Het afgelopen jaar heeft het Havenbedrijf Rotterdam hard gewerkt om de verdieping van het Slijkgat mogelijk te maken.

Op maandag 9 maart zullen de werkzaamheden van start gaan. De gemeente Goedereede is erg blij met dit goede bericht. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Rohde Nielsen uit Kopenhagen met twee baggerboten. De werkzaamheden vinden tegelijk met het reguliere onderhoudsbaggerwerk plaats.

bron: gemeente Goedereede