Twee winnaars van de SGP Quiz op ontmoetingsdag in Ouddorp

4 april 2009

De SGP te Goedereede stond op zaterdag 4 april op de ontmoetingsdag, georganiseerd door de commissie verenigingswerk van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ouddorp. Vele gesprekjes werden gevoerd en tientallen Banieren, Kliks en In Contact’s werden uitgedeeld aan de bezoekers. Overigens maken de lezers van die bladen kans op een prijs, als ze de bijvoegde puzzel compleet maken. Bezoekers konden hun kennis van de SGP testen in een quiz op de computer. Lees verder en test zelf uw kennis.

Om 11.00 uur en om 13.00 uur werd er een quiz georganiseerd onder de aanwezigen. De kennis van velen werd op de proef gesteld. Toch wisten een aantal het lang vol te houden, totdat de vragen dermate moeilijk werden en er 1 deelnemer overbleef. Dhr. K. Grinwis en mevr. G. de Ronde gingen met een originele pennenset van de SGP naar huis. De eerstvolgende dag dat de SGP aanwezig is, is op zaterdag 18 april (De Mekkerstee). Ook hier zijn weer een aantal ludieke acties. We hopen u dan weer te ontmoeten.

Test uw kennis over de SGP te Goedereede

Wat is uw SGP-Factor?

Test uw
SGP-kennis!

1.
Wat betekent de afkorting SGP

A) Standvastige Goereese Plaatsgenoten
B) Staatkundig Gereformeerde Partij
C) Staatkundige Gereformeerde Politiek
D) Standvastige Goereese Politiek

2.
Wat is de juiste datum voor de komende verkiezingen voor het Europees Parlement?

A) 5 mei
B) 4 juni
C) 6 juni
D) er zijn geen verkiezingen

3.
Welk lijstnummer had de SGP te Goedereede met de laatste gemeenteraadsverkiezingen

A) 1
B) 3
C) 5
D) 9

4.

Wie is voor de SGP wethouder in onze gemeente?

A) J. Klepper
B) P. Feller
C) A. Admiraal
D) A.J. v.d. Vlugt

5.
Uit hoeveel raadsleden bestaat de gemeeneraad in Goedereede


A) 13
B) 15
C) 19
D) 17

6.
Vanuit welke gelden worden op dit moment het centrum van Ouddorp vernieuwd?

A) Europese Unie subsidie
B) Maasvlakte (leefbaarheidsprojecten)
C) Subsidie provincie
D) Begroting gemeente Goedereede

7.
Welke partijen maken deel uit van de coalitie in Goedereede?

A) SGP-CDA-VGB
B) SGP-CDA-PvdA
C) SGP-CDA-CU
D) SGP-PvdA-VVD

8.
Hoe heet het blad wat de SGP Goedereede elk jaar huis-aan-huis verspreidt?

A) SGP INFO
B) SGP NIEUWSBRIEF
C) SGP NIEUWS
D) De Banier

9.
Wat was het SGP-motto van de Gemeenteraadsverkiezingen in 2006?

A) Meer dan Mooi
B) Woord Houden
C) Praktisch en Principieel
D) Tot Uw Dienst

10.
Wie was het 300e lid van de SGP te Goedereede

A) Dhr. J. Grinwis
B) Dhr. T. Sperling
C) Dhr. M. Breen
D) Dhr. K. Klepper