Bas Belder over een Euro-realistisch geluid

28 mei 2009

Op donderdag 28 mei kwam om verzoek van de gezamenlijke kiesverenigingen van de ChristenUnie/SGP, Europarlementslid en kandidaat voor de verkiezingen van DV 4 juni, dhr. B. Belder naar Ouddorp om de inwoners van Goeree-Overflakkee warm te krijgen voor een Euro-realistisch geluid in Europa. Onder het thema: Samenwerking Ja, Superstaat Nee doet de gecombineerde christelijke fractie van de ChristenUnie/SGP mee aan de verkiezingen. Als de opkomst van deze avond een indicatie is voor de opkomst bij de verkiezingen zullen er veel stemmen verloren gaan. Toch zijn de aanwezigen een en al oor voor hetgeen zittend Europarlementslid Bas Belder de aanwezigen voorhoud. Dhr. Voogd van de SGP kiesvereniging uit Goedereede heette een ieder hartelijk welkom en opende de vergadering. Het debatgedeelte met de parlementariër staat onder leiding van debatleider Bert Tuk. Hij legt dhr. Bas Belder enkele stellingen voor die het campagneteam van de ChristenUnie/SGP op het eiland voor deze avond middels een interactief programma had voorbereid. Met verve verdedigde het zittend Europarlementariër daarmee het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie/SGP.

Turkije
‘Als Turkije aan de voorwaarden van lidmaatschap van de EU voldoet moet het land direct lid kunnen worden van de EU’, zo luidde de eerste stelling. Het antwoord daarop was duidelijk: ‘ Nee. Turkije ligt geografisch grotendeels buiten Europa en is uiterst instabiel. Daarnaast is er de islamisering van de staat zelf en de onderdrukking van minderheden, waaronder de Koerden en de christenen’, aldus Belder. Turkije vindt zichzelf een goede middelaar tussen het westen en het oosten. Om aan te kunnen sluiten bij de EU moeten ze aan veel voorwaarden voldoen, zoals het respecteren en beschermen van die minderheden. De ChristenUnie/SGP-fractie vindt een goede samenwerking zeker van belang. Zo heeft deze NAVO partner een goede strategische plaats. Duidelijk is dat de ChristenUnie/SGP tegen toetreding is, maar wel voor samenwerking en vraagt met name aandacht voor de christenen in Turkije.

Visserijsector
Een nee en ja op de stelling: ‘Het Europese beleid aangaande de visserijsector werkt voor Nederland averecht’. Bas Belder geeft aan dat de materie erg complex is. ‘De kennis van de sector in Nederland moet beter gepresenteerd worden in Brussel’, zo is zijn mening. Er moeten minder en eerlijkere regels komen die voor alle lidstaten gelden. Ook moet de rol van milieu- en vissportorganisaties in perspectief worden gezien t.o.v. de beroepsvisserij. Belder geeft aan dat de consument te vaak wordt bedrogen met producten uit Azië die kwalitatief slecht zijn, maar prijstechnisch veel aantrekkelijker is voor de consument dan de vis uit de Noordzee. Daarom zet de fractie zich in voor betere richtlijnen voor de kwaliteit en eenzelfde controle in ieder lidstaat.

Samenwerking
Of de Europese Unie zich moet beperken tot economische en monetaire samenwerking? Ook daar gaf dhr. Belder duidelijk aan dat de ChristenUnie/SGP juist voor samenwerking is van grensoverschrijdende problemen. ‘Denk bijvoorbeeld aan de gas aanvoer uit Rusland. Denk ook aan een gelijkduidend asielbeleid voor alle lidstaten. Er moeten goede afspraken gemaakt worden over grensbewaking’. Zo hebben landen als Bulgarije en Roemenië nog veel hulp nodig. Er zijn daar veel kindertehuizen waaruit veel kinderen gesmokkeld worden naar de andere lidstaten en daar ingezet worden in de prostitutie. Er is een enorm crimineel circuit rondom deze mensensmokkel. ‘Nog veel te doen dus’.

Nutsbedrijven en financiële instellingen
Kaders stellen, ja, financiële instellingen, nee, was het antwoord op de stelling: ‘Nutsbedrijven die gas, water en elektriciteit leveren moeten weer in handen komen van nationale overheden komen evenals financiële instellingen’. Nutsbedrijven zijn aandeelhoudende bedrijven en dus zelfstandig. ‘Financiële instellingen moeten we niet nationaliseren. Bij beide is het werk van de EU om goed toezicht te houden en om er voor te zorgen dat er geen monopolievorming plaatsvindt’, aldus Belder.

Subsidiebeleid
‘Het subsidiebeleid van Europa is te ingewikkeld voor gemeenten’. Die stelling onderschreef dhr. Belder. ‘Het subsidiebeleid is te ingewikkeld, er is zelfs een nieuw beroep, namelijk: ‘subsidioloog’, aldus Belder, die dit nieuwe beroep onlangs bij de verkiezingstournee hoorde. Dat geeft maar aan dat e.e.a. best ingewikkeld is geworden. Zijn stelling is ook dat er minder geld moet worden rondgepompt. Landen hebben ook hun eigen verantwoording om mogelijk achtergebleven gebied in bijvoorbeeld Italië, Spanje of Frankrijk te stimuleren in plaats van het aanvragen van Europese subsidie voor die gebieden. ‘Maar…waarom dan zoveel regels? Omdat er helaas zoveel misbruik wordt gemaakt van subsidiegelden. De goeden lijden altijd onder de slechten. Maar om de leefbaarheid van het platteland te waarborgen zullen subsidies onontbeerlijk zijn’, aldus de europarlementariër.

Referaat van Bas Belder
‘Waarom gaan stemmen?’ Dat is de vraag die de vergadering hem voorlegt. Belder is daar helder in: ‘De overheid van Nederland heeft meegeholpen aan de oprichting van de Europese Unie. De Europese wetgeving komt daarom mede tot stand door de Nederlandse inbreng’. Krachtig wijst dhr. Belder de oproep van sommigen van de hand om niet te gaan stemmen. Men meent dat de SGP geen boodschap heeft voor Europa en dat is een grote misvatting. Zo wordt gesteld dat het zitting nemen in het Europees Parlement een weg van God af is. Kennelijk worden de ogen gesloten van wat er in Nederland gebeurd. Als het gaat om bijvoorbeeld het verlies van vrijheid van onderwijs e.d., dan komt volgens dhr. Belder het grootste gevaar voor Nederland niet uit de EU, maar uit Den Haag bij het ministerie van onderwijs en wetenschappen. Juist daar wil men een verdere scheiding tussen kerk en staat. Ook op Europees niveau moet een tegengeluid te horen zijn tegen de enorme verwereldlijking met Nederland voorop.

De ChristenUnie/SGP wil ook strijden tegen de haat ten aanzien van de joden en de staat Israël. Deze haat heeft diepe islamitische wortels met Iran aan het hoofd. Als het gaat om het nucleaire gevaar van Noord Korea, dan constateert Belder dat dit land te ver buiten Europa ligt. China zal daarin een grote rol moeten gaan spelen met steun van het westen. Een van de aanwezigen merkt op dat de groei van D66 verontrustend is. Zij zijn vaak openlijk anti-christelijk en ook in het Europees parlement dragen ze dat zo uit, ook hier moet een duidelijk tegengeluid klinken, alsdus de enthousiaste kandidaat voor de ChristenUnie/SGP.

De ChristenUnie/SGP mag nog een voorbeeld zijn en als beelddrager van Jezus en uitdrager van het evangelie functioneren om een Bijbels geluid te laten horen binnen Europa. Aan het eind van de avond is het een ieder duidelijk, dat een stem op lijst 6 een verantwoorde keus is voor een Euro-realistisch geluid op Bijbels grondslag.

Campagneteam ChristenUnie-SGP Goeree Overflakkee