ChristenUnie-SGP organiseert regiobijeenkomst voor de Europese campagne

1 mei 2009

‘De Europese Unie zou bijna volledig met groen gas gedekt kunnen worden’, zo hield de Nederlandse Gasunie in Groningen de Europees lijsttrekker Peter van Dalen en Europarlementariër Bas Belder bij de start van de campagne voor. ‘Hoopgevend’, aldus lijsttrekker van ChristenUnie SGP, die ‘energie’ en ‘duurzaamheid’ markeert als speerpunten in het gezamenlijke verkiezingsprogramma van de ChristenUnie SGP. Gas, bio-ethanol, zonne- en windenergie hebben de bijzondere aandacht van de Europese kandidaten voor ChristenUnie SGP.

De partijen zijn in het Europees parlement al jaren vurig pleitbezorger van duurzame energie. De Europese kandidaten zijn inmiddels ‘vol gas’ op campagnetour. Ze komen ook naar de regio Goeree-Overflakkee op DV donderdag 28 mei. ‘De eilanders zijn van harte welkom in Ouddorp’, zo laat parlementariër Bas Belder weten, die deze avond hoopt te spreken over het thema: ‘op weg naar de europese verkiezingen’.

Samenwerken Ja, Superstaat Nee
Maar er zijn meer onderwerpen die de aandacht vragen van de Euro-parlement kandidaten. Europa moet zijn grenzen kennen, ook waar het gaat om zijn bevoegdheden. Zodat burgers bij Europa niet hoeven te denken aan een geldverslindend, bemoei- en regelzuchtig, geld rondpompend ambtelijk apparaat. Maar aan een helder, transparant en efficiënt opererend bestuur dat gecontroleerd wordt door de nationale parlementen en door het Europees Parlement. Met uw stem kan de fractie ChristenUnie/SGP ook daar een Bijbels geluid laten horen. ‘Met beide benen op Brusselse bodem: nuchtere kijk op Europese samenwerking’, aldus Bas Belder, die nogeens benadrukt dat men eurorealistisch naar Europa moet kijken. Geen superstaat maar een goede samenwerking op terreinen die de grenzen overschrijden.

Visserijbeleid
Onlangs uitte hij nog kritiek op het Groenboek over de hervorming van het Gemeenschappelijk Europees Visserijbeleid. Minister Verburg van LNV hoopt dit najaar namens de Nederlandse regering haar visie op dit nieuwe beleid te presenteren. Belder wees er verder op dat uit recent onderzoek blijkt dat veel Nederlanders weinig weten van de visserijsector. Mede daarom hebben de vissers last van een minder positief imago dan bijvoorbeeld de milieubeweging. De Europarlementariër riep de vissers daarom op om ‘meer de boer op te gaan.’  Hier ligt een duidelijke taak en uitdaging voor de visserij-organisaties. Zij moeten meer werk maken van de promotie van de vis en van het werk dat de vissers dagelijks doen. ‘Samen moeten we gaan voor gezonde vis en een gezonde sector.’ Belder: ‘Als Brussel de vissers opnieuw beperkende maatregelen wil opleggen, moet Nederland gaan voor het motto: ‘Andere landen eerst’. De Nederlandse vissers hebben de afgelopen jaren meer dan gemiddeld bijgedragen aan de verduurzaming van de visserij, met name wat betreft de inkrimping van de vloot. Dat was goed, maar daarom zijn nu vooral de andere landen aan zet.’

Inwoners van Goeree-Overflakkee krijgen nu de gelegenheid om via een interactieprogramma in discussie te gaan met een zittend Europarlementariër. Laat deze kans vooral niet voorbijgaan. Het campagneteam van de ChristenUnie-SGP op het eiland ziet u graag op donderdag 28 mei, om 19.30 uur in Eben-Haëzer aan de Preekhillaan 3 te Ouddorp.

Campagneteam ChristenUnie-SGP Goeree Overflakkee