Commissie Schutte kiest definitief voor één gemeente Goeree-Overflakkee

17 juni 2009

De adviescommissie ‘Bestuurlijke toekomst van het lokaal bestuur op Goeree-Overflakkee’ (Commissie Schutte) adviseert Gedeputeerde Staten de procedure te starten voor het samenvoegen van de gemeenten Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee tot een gemeente Goeree-Overflakkee. De vier gemeenten hebben opnieuw geen eensluidende conclusie kunnen trekken over hun bestuurlijke toekomst.

Al op 31 maart 2009 concludeerde de commissie in haar rapport ‘Samen voor ons eiland’ dat de vorming van een gemeente Goeree-Overflakkee de meest adequate oplossing is voor de toekomst van het lokaal bestuur op Goeree-Overflakkee. Zij presenteerde echter nog twee modellen waaruit de raden van de vier gemeenten een keuze konden maken. Gedeputeerde Staten hebben besloten de vier gemeenteraden tot 15 juni 2009 de gelegenheid te geven een keuze te maken uit de twee modellen. Hoewel in de afgelopen maanden het bestuurlijk draagvlak voor fusie van de vier gemeenten is toegenomen, heeft dit niet geleid tot een eensluidende keuze van de vier gemeenteraden. Op 3 juni jl. besloten de gemeenteraden van Oostflakkee, Middelharnis en Dirksland te kiezen voor een eilandelijke fusie; de gemeenteraad van Goedereede koos voor samenwerking. Deze verdeeldheid brengt de Commissie Schutte tot haar eindadvies.

persbericht commissie Schutte