GS kondigen herindelingsprocedure op Goeree-Overflakkee aan

29 juni 2009

Gedeputeerde Staten (GS) hebben vandaag (dinsdag 30 juni 2009) het voornemen uitgesproken om de procedure te starten om op zo kort mogelijke termijn te komen tot een samenvoeging van de gemeenten op Goeree-Overflakkee. GS gaan hierover in open overleg met Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee. Hiermee handelen GS in lijn met het eindadvies van de commissie Schutte van 16 juni jl. De bevindingen van de commissie Schutte hebben aan GS opnieuw duidelijk gemaakt dat de vier gemeenten verdeeld blijven over hun bestuurlijke toekomst. GS vinden het nu hun verantwoordelijkheid om de regierol op zich te nemen.

Een gemeente Goeree-Overflakkee stelt volgens GS een goed woon-, werk- en leefklimaat zeker. Gedeputeerde Martin van Engelshoven-Huls: ‘Vooral de inwoners van Goeree-Overflakkee hebben baat bij deze keuze. Eén gemeente is beter in staat de noodzakelijke keuzes te maken bij bijvoorbeeld de herstructurering van verouderde woongebieden, openbare ruimten en bedrijventerreinen. Zij kan bovendien vaart maken bij de ontwikkeling van nieuwe combinaties van wonen, werken, recreatie, landschap, water en natuur.’

Al op 31 maart 2009 concludeerde de commissie in haar rapport ‘Samen voor ons eiland’ dat de vorming van één gemeente Goeree-Overflakkee de meest adequate oplossing is voor de toekomst van het lokaal bestuur op Goeree-Overflakkee. Zij presenteerde echter nog twee modellen waaruit de raden van de vier gemeenten een keuze konden maken. Op 3 juni jl. besloten de gemeenteraden van Oostflakkee, Middelharnis en Dirksland te kiezen voor een eilandelijke fusie; de gemeenteraad van Goedereede koos voor bestuurlijke samenwerking. Deze verdeeldheid bracht de Commissie Schutte tot haar eindadvies.

De procedure om te komen tot een wijziging van de gemeentelijke indeling start met een open overleg met de vier betrokken gemeenten. Uitgaande van de termijnen uit de Wet algemene regels gemeentelijke herindeling (Wet arhi) kan een gemeente Goeree-Overflakkee op zijn vroegst op 1 januari 2013 een feit zijn.