Samenwerkingsovereenkomst Gronden Breen ondertekend

20 augustus 2009

Burgemeester G.J. van de Velde-de Wilde van de gemeente Goedereede en de heer P.A. Braber van de woningbouwvereniging Beter Wonen ondertekenden op 18 augustus een samenwerkingsovereenkomst over de Gronden van Breen. De gemeente en de woningbouwvereniging zijn tot overeenstemming gekomen over een aantal belangrijke zaken zoals het aantal woningen, de woningcategorieën en de exploitatie. Deze afspraken zijn opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de woningbouwvereniging. De Gronden van Breen is het grondgebied tussen de Havenweg, Waterweg, Bosweg en het Smalle Einde in Ouddorp. Op de Gronden van Breen zullen 113 koop- en huurwoningen komen. Het gaat hierbij om starterswoningen, rijwoningen, vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen.

In de afgelopen periode is door alle partijen hard gewerkt om de voorbereidingen te treffen die ervoor zorg moeten dragen dat de daadwerkelijke realisatie plaats kan vinden. Met de ondertekening is de economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan gewaarborgd. Naar aanleiding van het eerder opgestelde voorontwerpbestemmingsplan dienden verschillende personen reacties in. Met deze reacties is voor zover mogelijk rekening gehouden tijdens het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan. In het ontwerpbestemmingsplan staat vermeld welke reacties zijn ingediend, wat hiermee is gedaan en waarom hiertoe is besloten.

Vanaf 24 augustus 2009 ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage op het gemeentehuis gedurende een periode van zes weken. In deze periode krijgen alle belanghebbenden de mogelijkheid om een zienswijze op het plan in te dienen. Ook het stedenbouwkundige masterplan en de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de woningbouwvereniging zullen ter inzage liggen op het gemeentehuis in Goedereede.

De gemeenteraad bespreekt het bestemmingsplan in december tijdens de raadsvergadering. Meer informatie over de Gronden van Breen is te verkrijgen bij de gemeente Goedereede op nummer (0187) 49 15 00, of via de gemeentelijke website www.goedereede.nl

Bron: gemeente Goedereede