GS start herindelingsprocedure op Goeree-Overflakkee

16 september 2009

Gisteren (dinsdag 15 september) hebben Gedeputeerde Staten het besluit genomen om de procedure te starten om te komen tot een wijziging van de gemeentelijke indeling op Goeree-Overflakkee. De eerste stap van de procedure is een uitnodiging voor open overleg aan de colleges van de betrokken gemeenten. GS vinden samenvoeging van gemeenten op Goeree-Overflakkee nodig zodat zij bestuurskrachtiger worden en hun taken beter kunnen uitvoeren. Gedeputeerde Martin van Engelshoven-Huls: ‘We starten de herindelingsprocedure nu omdat de betrokken gemeenten er zelf niet uitkomen en wij ze graag verder willen helpen in dit proces’. GS baseren hun beslissing op besluiten van de gemeenteraden en op het advies van de commissie Schutte.

In het open overleg gaat de provincie met de gemeenten de mogelijkheden verkennen om te komen tot een wijziging van de gemeentelijke indeling. Op basis van de argumenten die in het overleg naar voren komen, maken GS een keuze die zij vastleggen in een herindelingsontwerp.

Meer informatie over de herindelingsprocedures staat op www.zuid-holland.nl/herindelingen

Bron: Provincie Zuid-Holland