Programmabegroting 2010 gemeente Goedereede

25 september 2009

De programmabegroting 2010 is in concept opgesteld en uitgereikt aan de raadsleden. De ontwerp-begroting ligt voor een ieder ter inzage en is algemeen verkrijgbaar. U kunt deze ook downloaden van onze site. Tijdens een informatieavond op donderdag 8 oktober 2009 geeft de stafafdeling bestuurs- en managementondersteuning een technische uitleg aan de raadsleden.

De programmabegroting zal niet worden behandeld in de raadscommissie publiekzaken. Raadsleden kunnen concrete, schriftelijke vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders tot uiterlijk maandag 12 oktober 2009 tot 12.00 uur bij de griffier. De vragen kunnen zowel technisch als beleidsmatig van aard zijn. Het college beantwoordt de vragen uiterlijk 20 oktober 2009 en de beantwoording wordt verspreid via de pers, abonnees en de website. De behandeling van de programmabegroting vindt plaats in de vergadering van de gemeenteraad van donderdag 5 november 2009.