SGP Goedereede wil vergunningvrij bouwen bij nieuwbouw mogelijk maken

15 september 2009

In de commissievergadering Grondgebiedzaken van dinsdag 15 september heeft de SGP te Goedereede het vergunningvrij bouwen bij nieuwbouw aan de orde gesteld. De fractie beoogt hiermee dat bij nieuwbouw het tegelijkertijd mogelijk moet zijn, om vergunningvrije bouwwerken te bouwen. Onnodige kapitaalsvernietiging kan hiermee worden voorkomen. Aan de hand van een conceptmotie werd dit onderwerp aan de orde gesteld. Ook andere partijen delen deze mening. De motie zal, ook mede namens de andere partijen op de raad van 30 september ingediend worden.

Vanaf 2003 is het mogelijk om vergunningvrij te bouwen en meestal is dat voor kleine bouwwerken zoals een dakkapel of een bijgebouw aan de achterkant van de woning. Op grond van de huidige regelgeving is het niet toegestaan om vergunningvrije bouwwerken tegelijk met een nieuwe woning of nieuw woongebouw te bouwen. ‘Eerst moet een woning gereed worden gemeld en pas daarna mag er worden uitgebreid met vergunningvrije bouwwerken, zoals een dakkapel, aan- en uitbouwen en bijgebouwen’, laat SGP-fractievoorzitter Hans Klepper weten. Deze constructie kost de burger veel geld, want soms moet er weer gedeeltelijk gesloopt worden. De SGP fractie zal dan ook in de commissie pleiten om richtlijnen op te stellen met betrekking tot vergunningvrij bouwen bij nieuwbouw. Bij de aanvraag moet het duidelijk zijn wat de aanvrager vergunningvrij wil realiseren. Ook vindt de fractie dat de aanvrager geen leges verschuldigd is voor het vergunningvrije gedeelte.

‘Tot uw dienst was de verkiezingsleus van de SGP en het collegeprogramma draagt de titel: ‘Dienstbaar’. Als we hierover duidelijke regels kunnen afspreken, dan wordt de klantvriendelijkheid en dienstverlening richting de burgers van Goedereede op een hoger peil gebracht en kunnen we onnodige kapitaalsvernietiging voorkomen’, aldus Klepper.

SGP fractie Goedereede