Steun voor initiatief SGP: Vergunningvrij bouwen bij nieuwbouw

30 september 2009

Op initiatief van de SGP werd unaniem een motie aangenomen die het college verzoekt om werk te maken om het vergunningvrij bouwen bij nieuwbouw mogelijk te maken Al eerder kondigde de SGP-fractie dit voorstel aan in een commissievergadering Grondgebiedzaken. Het vergunningvrij bouwen wordt met deze motie uitgebreid.

De fracties beogen hiermee dat het bij nieuwbouw tegelijkertijd mogelijk moet zijn, om vergunningvrije bouwwerken te bouwen. Onnodige kapitaalsvernietiging kan hiermee worden voorkomen. Vanaf 2003 is het mogelijk om vergunningvrij te bouwen en meestal is dat voor kleine bouwwerken zoals een dakkapel of een bijgebouw aan de achterkant van de woning. Op grond van de huidige regelgeving is het niet toegestaan om vergunningvrije bouwwerken tegelijk met een nieuwe woning of nieuw woongebouw te bouwen. ‘Eerst moet een woning gereed worden gemeld en pas daarna mag er worden uitgebreid met vergunningvrije bouwwerken, zoals een dakkapel, aan- en uitbouwen en bijgebouwen’, aldus de SGP. Deze constructie kost de burger veel geld, want soms moet er weer gedeeltelijk gesloopt worden.