SGP doet moreel appèl op paardenbezitters

26 november 2009

Donderdag 26 november, een korte raad met uiteenlopende zaken. Zo passeerden de onderwerpen Verkeer Circulatie Plan Stellendam, mogelijk amendement PvdA inzake het niet heffen van ozb voor sportverenigingen, de nieuwe belasting op het riool, overlast van paardenuitwerpselen, een ingezonden brief inzake zondagsrust, kassen in Oostflakkee en het matigen van bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. Het zorgde voor een ontspannen raad, waarbij de plaatsvervangende voorzitter Hans Klepper de voorzittershamer vaardig hanteerde.

VCP Stellendam
Als Stellendammer in de fractie van de SGP voerde T. Human het woord op dit onderwerp. De SGP vindt dat er goed is geluisterd naar de burgers die hiervoor een aantal keren in grote getale bij elkaar waren gekomen om de plannen rondom en in Stellendam te bespreken. De gesignaleerde problemen zijn van oplossingen voorzien. Zo komen er voldoende parkeervoorzieningen, wordt er een reconstructie van de Molenkade uitgevoerd en wordt de bebording aangepast. Dat betekent dat er volop aandacht is voor Stellendam: bouwen, groen en een VCP. De SGP stelde met genoegen het VCP voor Stellendam vast.

Geen steun voor paardenpoepzak
Het VGB diende een motie in, waarin zij verzocht om te komen tot een aanpassing van de APV, inzake het verplicht stellen van een paardenpoepzak. Zij hadden het probleem gesignaleerd via de wensenwand op de Vision Beurs. De SGP had hier al eerder aandacht voor gevraagd en vind dat de oplossing die door het VGB is gekozen niet de juiste en steunde daarom de motie niet. Het probleem wordt overigens wel erkent door de fractie en nam de gelegenheid te baat om een moreel appèl te doen op paardenbezitters om de hopen zelf op te ruimen. De SGP wenste evenals alle overige fractie een actieve benadering van de gemeente om paardenbezitters hierop te attenderen. In de APV is geregeld dat eea opgeruimd moet worden en de SGP zette dan ook in op handhaving op dit onderdeel.

Verder wees dhr. T. Human op het feit dat de provincie kassen op het eiland wil. De SGP van Goedereede wil zich niet bemoeien met het grondbeleid van de buurgemeente Oostflakkee, maar stelt wel vraagtekens bij het beleid van de provincie, die juist recreatie en toerisme wil bevorderen op een eiland van kust, rust, ruimte en natuur. Daar past een dergelijke initiatief niet bij.

M.b.t. besparingen bij gemeenschappelijke regelingen gaf de SGP het college mee om vooral te kijken waar het kan en verantwoord is, om mogelijke bezuinigingen te realiseren.

 

P.C. Grinwis