Goedereede blijft gaan voor bestuurlijke zelfstandigheid

17 december 2009

Op 15 september van dit jaar startte de provincie Zuid-Holland de herindelingsprocedure om één gemeente te vormen op Goeree-Overflakkee. Op 21 oktober vond het eerste open overleg met de provincie plaats in het kader van de ARHI-procedure. De gemeente Goedereede wil haar zelfstandigheid behouden, maar koppelt deze nu los van de vorming van één ambtelijke organisatie op het eiland. Na de start van de herindelingsprocedure vormt het open overleg tussen provincie en gemeenten een vast element in de wettelijk vastgelegde herindelingsprocedure (wet ARHI). In dat gesprek met de provincie gaf de gemeente Goedereede aan de zelfstandigheid te willen behouden met de zogenaamde 3-1 variant, waarbij de overige drie gemeenten zouden samen gaan.

Omdat de invulling nog niet duidelijk was, kreeg de gemeente van de provincie meer tijd om deze variant uit te werken. De gemeente werkte de variant samen uit met een extern adviesbureau. Het resultaat daarvan was het plan om zelfstandig te blijven, terwijl er één ambtelijk apparaat zou komen dat via de Wet gemeenschappelijke regelingen voor de twee nieuwe gemeenten zou gaan werken.

Helaas konden de drie andere gemeenten op Goeree-Overflakkee geen medewerking aan deze oplossing verlenen. Nieuw beraad van het college van burgemeester en wethouders leverde een nieuwe variant op. Deze doet recht aan het meerderheidsstandpunt van de gemeenteraad om zelfstandig te blijven. Daarnaast maakt de oplossing de vorming van één ambtelijke organisatie en ruimte voor de eilandelijke thema’s mogelijk.

Het standpunt blijft dat de gemeente Goedereede kiest voor bestuurlijke zelfstandigheid, maar dat dit bestuurlijke proces nu losgekoppeld wordt van de vorming van één ambtelijke organisatie voor de gemeenten op Goeree-Overflakkee. Met dit standpunt zal de gemeente Goedereede haar bijdrage leveren aan het lopende herindelingsproces.

Bron: gemeente Goedereede