Van der Staaij wordt nieuwe lijsttrekker SGP!

18 december 2009

SGP-Kamerlid mr. C. G. van der Staaij zal in mei 2011 de SGP-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen aanvoeren. Het SGP-hoofdbestuur en de raad van advies van de partij hebben daartoe vrijdagmiddag unaniem besloten. De SGP-leden moeten op 27 maart volgend jaar de keus bekrachtigen. De 41-jarige Van der Staaij volgt ir. B. J. van der Vlies (67) op, die sinds 1986 lijsttrekker was. Van der Vlies heeft aangegeven dat hij niet meer beschikbaar is. Eigenlijk had hij zich al in 2006 willen terugtrekken. Van der Staaij zal ook lijsttrekker worden in de situatie dat het kabinet zou vallen en er bijvoorbeeld in 2010 al verkiezingen zijn.

De SGP-jongeren zijn enthousiast over Van der Staaij. Voorzitter Jacques Rozendaal noemde hem enkele weken geleden ‘de meest logische keus.’ De algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland, drs. P. J. Vergunst, kan ook goed leven met de kandidatuur van de oud gereformeerde Van der Staaij. ‘Kiezers letten tegenwoordig meer op capaciteiten van de politicus dan op zijn kerkelijke afkomst. In deze tijd van secularisatie is het vooral belangrijk om in de Tweede Kamer en via de media gedegen en in begrijpelijke taal Bijbels genormeerde politiek te bedrijven en zo de tijdgeest te weerstaan. Vanuit dat oogpunt is voor hervormd-gereformeerde SGP-stemmers het zittende Kamerlid Van der Staaij een goede kandidaat’, zo zei Vergunst onlangs.