Gemeenteraad Goedereede licht visie op bestuurlijke toekomst toe

25 januari 2010

Op 15 september 2009 startte de provincie Zuid-Holland de herindelingsprocedure om één gemeente te vormen op Goeree-Overflakkee. Op 21 oktober vond het eerste open overleg met de provincie plaats in het kader van de ARHI-procedure. Op dinsdagavond 19 januari had de gemeenteraad van Goedereede een gesprek met de commissaris van de Koningin, de heer J. Franssen en gedeputeerde M. van Engelshoven-Huls. De gemeenteraad van Goedereede kiest bij meerderheid voor bestuurlijke zelfstandigheid, met de zogenaamde 3-1 variant. Daarbij wordt dit bestuurlijke proces losgekoppeld van de vorming van één ambtelijke organisatie voor de gemeenten op Goeree-Overflakkee. Op uitnodiging van de gemeenteraad van Goedereede vond er op dinsdagavond 19 januari 2010 een gesprek plaats tussen de gemeenteraad en de heer J. Franssen, commissaris van de Koningin en gedeputeerde M. van Engelshoven-Huls.

Tijdens dit gesprek zette de gemeenteraad zijn standpunt nog eens uiteen over zijn visie op de bestuurlijke toekomst van Goeree-Overflakkee. Verder zijn er vragen beantwoord van zowel de zijde van Gedeputeerde Staten als van de gemeenteraad. Duidelijk werd dat de drie andere gemeenten op Goeree-Overflakkee geen medewerking aan de 3-1 oplossing willen geven. De gemeenteraad van Goedereede gaf aan van Gedeputeerde Staten te verwachten dat de 3-1 oplossing als volwaardige variant wordt beoordeeld ten opzichte van een totale fusie.

Van de zijde van de gemeenteraad is in het gesprek unaniem aangedrongen op een grondig financieel onderzoek naar de huidige gemeenten op Goeree-Overflakkee, waarbij ook een beeld wordt geschetst van de situatie die ontstaat bij gemeentelijke herindeling. Duidelijk is dat de uitkomst van dit onderzoek een belangrijke rol moet spelen bij de te nemen beslissing over de bestuurlijke toekomst van Goeree-Overflakkee.

De gedachtewisseling die tussen de gemeenteraad en Gedeputeerde Staten plaatsvond is zinvol geweest. Het gesprek met de provincie was openhartig, waarbij over en weer goed naar elkaar werd geluisterd. Van de zijde van de provincie werd aangegeven dat het voornemen bestaat de fase van open overleg in het kader van de ARHI-procedure per 1 februari aanstaande af te ronden. Naar verwachting komt de provincie in maart van dit jaar met een oordeel over de bestuurlijke toekomst van Goeree-Overflakkee en over de wens van de gemeente Goedereede zelfstandig te willen blijven. Het standpunt van de provincie zal zijn vervat in een herindelingsontwerp, waarop inspraak mogelijk zal zijn.

bron: gemeente Goedereede