Nieuwjaarstoespraak loco-burgemeester A. Admiraal

6 januari 2010

Op de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van de gemeente Goedereede op woensdag 6 januari in zalencentrum Dorpstienden hield locoburgemeester A. Admiraal, bij afwezigheid van de revaliderende burgemeester G. van de Velde-de Wilde, de nieuwjaarstoespraak: Allereerst een gelukkig nieuwjaar gewenst, ook namens de burgemeester! Verder wil zij u hartelijk danken voor de warme blijken van belangstelling die zij heeft mogen ontvangen. Wees ervan overtuigd, dat zij dit waardeert. Op dit moment revalideert zij van een rugoperatie, maar leeft, zoals velen van u hebben ervaren, met ons mee! In de nieuwjaarsrede gaat Admiraal in op tal van zaken die het afgelopen jaar de revue passeerden. Staat hij stil bij de bestuurlijke toekomst en deelt complimenten uit naar de vele vrijwilligers die dag en nacht klaar staan voor de medemens. Een gezond, gelukkig, gezegend en productief 2010…

Op de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van de gemeente Goedereede op woensdag 6 januari in zalencentrum Dorpstienden hield locoburgemeester A. Admiraal, bij afwezigheid van de revaliderende burgemeester G. van de Velde-de Wilde, de volgende toespraak:

‘Goedenavond dames en heren.

Allereerst een gelukkig nieuwjaar gewenst, ook namens de burgemeester! Verder wil zij u hartelijk danken voor de warme blijken van belangstelling die zij heeft mogen ontvangen. Wees ervan overtuigd, dat zij dit waardeert. Op dit moment revalideert zij van een rugoperatie, maar leeft, zoals velen van u hebben ervaren, met ons mee!

Naar verwachting zal zij binnen enkele weken de draad weer oppakken. Gelukkig! Ik kan u vertellen dat ik met veel plezier haar taken als locoburgemeester waarneem. Maar ik ben er ook wel achter dat het tijdelijk wegvallen van haar inzet duidelijk te merken is!

Om te beginnen met mijn nieuwjaarstoespraak heet ik u allen van harte welkom in ons mooie zalencentrum Dorpstienden. Het ziet er weer verzorgd en gezellig uit, waarvoor dank aan de beheerder Wils Flohil. Dames en heren, fijn dat u in groten getale bent gekomen om samen het nieuwe jaar in te luiden. Ik zie dat inwoners de uitnodiging hebben aangenomen. Ik zie een flink aantal genodigden die de moeite hebben genomen om samen straks het glas op het nieuwe jaar te heffen. Welkom aan de leden van onze gemeenteraad.

Een speciaal welkom aan leden van de scouting. Ik was bijzonder verrast dat ik aan het begin van de avond een fraaie taart aangeboden kreeg van de scoutinggroepen uit onze gemeente. U zult zich afvragen waarom? Met het aanbieden van de taart willen de scoutinggroepen in Nederland een startsein geven aan een feestjaar. Scouting Nederland viert namelijk feest in 2010 vanwege haar 100-jarig bestaan! Onze gemeente heeft twee scoutinggroepen; de scoutinggroep Goedereede, die dit jaar 35 jaar bestaat en de scoutinggroep Jan Joosten, die dit jaar 15 jaar bestaat. Ik wil Scouting Nederland en in het bijzonder de scoutinggroepen in onze gemeente van harte feliciteren met deze jubilea. Scouting heeft veel te bieden; het is niet voor niets dat zij 100 jaar bestaan. Nogmaals bedankt voor de taart!

Dames en heren, Een nieuwjaarsbijeenkomst in onze meer dan prachtige gemeente. Het is een voorrecht om in deze prachtige gemeente te werken. Maar zal die gemeente zo mooi blijven? Hoeveel last hebben we van de recessie? Wat zal de invloed zijn van de economische ontwikkelingen die toch noodzakelijk zijn? En wat zal de herindelingsprocedure ons brengen?

Maken we ons nu zorgen? Ik kan dat volmondig beantwoorden met nee. Het lukt de gemeente door de inzet van alle betrokken, en in samenwerking met externe organisaties, steeds weer om creatieve oplossingen te bedenken voor al deze complexe vraagstukken. We ontwikkelen ons positief als gemeente ondanks de recessie. Prioriteit ligt bij het in onze gemeente stimuleren van de lokale economie en de ondernemers te betrekken bij ontwikkelingsplannen. We slagen er nog steeds in om economie en natuur, of ecologie als u wilt, gelijktijdig te ontwikkelen; het ECO2 principe noemen we dat. Recreatief medegebruik van de natuur speelt daar een belangrijke rol in. Het uitgangspunt, om in onze gemeente het toerisme en de rust te combineren, werkt. Waarbij ik wil aantekenen dat rust onze kracht is, maar dat teveel rust ook roest; we moeten wel vitaal en passend dynamisch blijven.

De sector visserij is erin geslaagd om onverminderd aan de toekomst te werken. Zelfs tegen de verdrukking in. Het afgelopen jaar werden opnieuw schepen opgeleverd. Er werden opnieuw initiatieven ontplooid. Als gemeente mag je er trots op zijn om zo’n prachtig scala aan visserijbedrijven binnen de grenzen te hebben. De visserij in Stellendam draagt bij aan de lokale economie; zorgt voor werkgelegenheid en werkt natuurlijk aan een prachtproduct dat gewoon in onze gemeente hoort. Niets voor niets is Stellendam de vestigingsplaats van één van de twee Nederlandse visserijscholen.

Kortom; we hebben hier van oudsher een geweldige mooi stukje van Nederland. We doen er alles aan om dat in stand te houden. Het is ons uitgangspunt en doel om economie en rust naast elkaar te laten bestaan. Het gaat ons lukken om naast een mooie gemeente ook een vitale gemeente te zijn, of eigenlijk; te blijven! Het is niet voor niets dat de gemeente Goedereede het afgelopen jaar een Quality Coast award heeft gekregen. Een Europees keurmerk voor recreatie, toerisme en natuur. Daar zijn we trots op; er zijn namelijk slechts 12 gemeenten in Europa die keurmerk mogen voeren.

U zult dan ook begrijpen dat velen van ons voorstander zijn van het zelfstandig blijven van deze gemeente. We weten dat velen dat willen en we denken ook dat we dat kunnen! Het gemeentebestuur heeft zich de afgelopen maanden in ieder geval ingezet om de gemeente Goedereede niet te laten opgaan in één grote eilandelijke gemeente. Wat de herindelingsprocedure ons gaat brengen weten we echter nog niet. De komende maanden zal dat steeds duidelijker worden.

De gemeente Goedereede blijft opteren voor bestuurlijke zelfstandigheid, maar koppelt dit bestuurlijke proces los van de vorming van één ambtelijke organisatie op het eiland. Op grond van dit standpunt zal Goedereede dus, nadat het herindelingsontwerp naar de Tweede Kamer wordt gestuurd, loyaal meewerken aan al hetgeen nodig is in het kader van de fusie, maar zal daarnaast bestuurlijk blijven opteren tegen een volledige bestuurlijke fusie op Goeree-Overflakkee. Dit standpunt is recent informeel gedeeld met de gemeenteraad en deze heeft het standpunt in meerderheid overgenomen.

Aansluitend een korte terugblik over wat er nog meer speelde in 2009. Het afgelopen jaar was een bewogen jaar. De recessie bereikte een dieptepunt. De Mexicaanse griep brak uit. en in december vond de klimaattop in Kopenhagen plaats. Maar ook lokaal gebeurde het één en ander.

Allereerst mijn complimenten voor de afgelopen jaarwisseling aan politie, brandweer, gemeenteraad, college en de ambtelijke organisatie. Voor de tweede keer op rij is de jaarwisseling in de gemeente Goedereede, op een klein incident na, rustig en gemoedelijk verlopen.

Ik denk echter een opgaande trend te zien en daar ben ik blij mee, en ook trots op. Veiligheid voor elke Nederlandse burger is van groot belang, ook in een kleine gemeente als de onze. Het gaat tenslotte om respect voor elkaar, en alle inwoners en gasten van onze gemeente hebben er blijk van gegeven dat respect en plezier goed samen kunnen gaan. Nogmaals; ik heb daar enorme waardering voor.

De gemeente werkt nauw samen met een aantal organisaties die noodzakelijke inzet plegen voor de veiligheid van onze inwoners en gasten. Daar wil ik graag een paar woorden aan wijden. Deze mensen zetten zich, soms met gevaar voor eigen leven, in voor anderen. Een paar voorbeelden in willekeurige volgorde:

Een goed voorbeeld daarvan zijn de mensen van de twee KNRM posten die onze gemeente heeft in Ouddorp en Stellendam. In Ouddorp zijn in 2009 meer dan 100 reddingen verricht. En in Stellendam naderde het aantal reddingen in 2009 de honderd. Ik ben blij dat deze belangrijke levensredders goed gefaciliteerd zijn; in beide vestigingen is in 2009 het bemanningenverblijf vernieuwd. Daarnaast werd op 7 november de Antoinette gedoopt; één van de grootste schepen van de KNRM in Nederland en daarmee uiteraard de trots van de post in Stellendam. Ik denk dat ik niet alleen namens de gemeente spreek, als ik waardering uit voor deze levensredders.

Hetzelfde geldt natuurlijk voor de Ouddorpse Reddingsbrigade die 5 april aanstaande zestig jaar bestaat. Ook hier wordt door betrokken mensen een soms ondankbare taak vervuld; mensen redden met gevaar voor eigen leven. De Ouddorpse Reddingsbrigade heeft tijdens het toeristische seizoen haar handen vol om de strandgasten te behoeden tegen de gevaren van het water. Ging het in 1950 met een eenvoudige reddingslijn, tegenwoordig werkt in het hoogseizoen dagelijks een team van minstens acht enthousiaste mensen met het modernste materieel.

Ook de brandweerkorpsen wil ik noemen. Hoewel de brandweerkorpsen tegenwoordig verbonden zijn aan de Veiligheidsregio beschouwen wij ze natuurlijk als ‘onze brandweer’. Ook hier gaat op, dat een groot deel van het werk op basis van vrijwilligheid wordt verricht. En reken maar dat hier veel vrije tijd in zit. Ik kan u vertellen dat deze bikkels oefenen totdat ze er bij neervallen. Ik denk dat het op zijn plaats is om ook deze groep fanatieke ‘firefighters’ te bedanken voor hun inzet dit jaar. Omdat het hen meestal lukt om een brand in de kiem te smoren. En omdat zij, wat niet iedereen weet, steeds vaker ingezet worden om bij botsingen verkeersdeelnemers uit hun voertuig te bevrijden. Of bij een brand waarbij mogelijk gevaarlijke stoffen vrijkomen, om maar een paar voorbeelden te noemen. Deze mensen staan 24 uur per dag klaar voor hun medemens, voor u en mij dus. En dan last but not least de politie! Ik denk dat zo langzamerhand bekend is dat de samenwerking tussen politie en gemeente uitstekend is. Vooral in de preventieve sfeer wordt er door de politie, vaak samen met de gemeente, veel werk verzet. Er worden achter de schermen plannen gemaakt ter voorkoming van problemen, overlast, ongelukken en schade. Zonder dat u dat als inwoner van onze gemeente direct merkt, zorgen vooral deze preventieve acties voor uw en onze veiligheid. En dat met een niet-aflatende inzet; in één woord geweldig!

En natuurlijk wil ik ook graag iets over onze eigen organisatie zeggen: Een gemeente heeft een complexe organisatie waar raadsleden, collegeleden en ambtenaren samen hun best doen om, laat ik het maar zo zeggen; het iedereen naar de zin te maken. Om de belangen van alle inwoners, ondernemers en gasten zorgvuldig af te wegen, te adviseren en beslissingen te nemen. Dat is best moeilijk, en natuurlijk kun je het niet iedereen altijd naar de zin maken. En als dat lukt is iedereen trots op het vervullen van een dienstbare taak. Als ik zo onbescheiden mag zijn lukt het de gemeente best aardig!

In het voorjaar van 2009 hield de gemeente per brief een enquête onder een representatieve groep inwoners van de gemeente. Ook werd een representatieve groep bezoekers van het gemeentehuis een vragenlijst voorgehouden. Dat onderzoek heet ‘Waar Staat Je Gemeente’. De resultaten van dat onderzoek liegen er niet om; de gemeente Goedereede scoort op bijna alle beoordelingscriteria boven het gemiddelde. Daar zijn we erg blij mee!

Het afgelopen jaar heeft de gemeente Goedereede best wat werk verzet. Op het gebied van maatschappelijk ontwikkeling werd de Wmo verder uitgebouwd. Het verenigingsloket werd verder vormgegeven. En we hebben het griepvaccinatieprogramma gefaciliteerd.

Daarnaast is er het afgelopen jaar veel gedaan aan het jeugdbeleid. Er zijn ontmoetingsplaatsen gerealiseerd in Stellendam en Ouddorp. Gezamenlijk met de overige drie gemeenten is in Middelharnis het Eilandelijk Centrum voor Jeugd en Gezin gerealiseerd. Het centrum is volledig operationeel met vele functies op het gebied van jeugdzorg, opvoedingsondersteuning en jeugdgezondheidszorg. Ook is daarmee een grote stap gezet op het gebied van centrale regie en coördinatie van jeugdzorg. Ook is het eilandelijk bureau leerplicht operationeel geworden, een belangrijke stap in de professionalisering en continuïteit van deze gemeentelijke taak.

En er is veel aandacht besteed en geïnvesteerd in de onderwijshuisvesting binnen de gemeente. Met name kan genoemd worden dat in december het convenant is getekend, tussen het schoolbestuur van de Koningin Beatrixschool te Ouddorp en het gemeentebestuur, aangaande de volledige nieuwbouw van deze school. De planning is dat na het afsluiten van dit schooljaar de sloop gaat beginnen en er nieuwbouw zal verrijzen op de eigen ‘oude en vertrouwde’ locatie. Ook in het kader van stimulering van sport en beweging heeft deze gemeente een waardevolle functie ingesteld, namelijk de sportcombinatiefunctionaris. Deze functionaris, in de persoon van Pamela Okutuate, verzorgt de buurtsportactiviteiten in de drie kernen en ondersteunt het onderwijs en de sportverenigingen bij bewegingslessen en opleiding en coaching van het kader. Hiermee zijn wij vrijwel uniek als kleine gemeente en zeker op het eiland.

Op ruimtelijk vlak is veel gebeurd, bouwen is erg belangrijk en krijgt daarmee voortdurend absolute prioriteit: verschillende bouwprojecten zijn in een vergevorderd stadium. Ik noem het bouwplan Goekoop in Goedereede, een plan met 10 prachtige starterswoningen en twee twee-onder-een-kap-woningen. Hiervan zal al op korte termijn de eerste paal in de grond gaan. Dan is er het bouwplan Gronden Breen hier in Ouddorp, van 113 woningen. Het gaat om verschillende typen woningen in een prachtige toekomstige wijk waar we nog geen naam voor hebben. Door middel van advertenties in de huis-aan-huis kranten vroegen we u als inwoner om een naam voor die wijk te bedenken. Ik houd me nog aanbevolen voor suggesties. Daarnaast worden twee prachtige bouwplannen door de Woningbouwvereniging gerealiseerd: 1. De herinrichting van de Molendijk in Stellendam met 2 bouwprojecten (vishandel en garage). 2. De Vliedberg te Ouddorp; een nieuw woonzorgcomplex. En wie weet? De start van het plan aan de Entree van Goedereede!!

De gemeente werkte in 2009 hard aan de economie, en er is op dat gebied veel gebeurd. We hebben samen met de ondernemers en ondernemersverenigingen de schouders eronder gezet. De Mr. Snijderweg is opgeknapt en er is een start gemaakt met de beveiliging van de industrieterreinen. De Ring van Ouddorp is gerevitaliseerd. Dit heeft enkele ondernemers aangezet om een kwaliteitsslag te maken en de panden op te knappen. De gemeente investeerde het afgelopen jaar in verkeerscirculatieplannen voor de kernen Ouddorp en Goedereede. In 2010 is Stellendam aan de beurt; er gaat veel gebeuren aan wegen, parkeerplaatsen en groen.

En er gaat nog meer gebeuren: Ook het Oranjeplein in Stellendam gaat op de schop. Ook de ondernemers gaan hier de panden aanpakken en een renovatie uitvoeren die hard nodig is. De Brouwersdam is volop in beweging. Er staat een totale gebiedsontwikkeling van De Punt voor de deur. De afgelopen mooie zomer gaf de recreatiesector en de lokale economie een positieve impuls! De visserijsector is uitgebreid met een visverwerking, een rokerij en een vriezerij. Daarnaast is er een groot subsidiebedrag binnengehaald van 2,3 miljoen voor versterking van de visserijgemeenschap. Ik ga er van uit dat de overheid en de ondernemers samen de toekomst aankunnen!

Maar ook onze ondersteunende afdeling in het gemeentehuis zit niet stil. Ook het afgelopen jaar is het weer gelukt om een sluitende begroting voor de gemeente te maken, om maar een voorbeeld te noemen. Dit is een grote prestatie, zeker in het huidige tijdsgewricht waarmee vele gemeenten in den lande worstelden en vaak ook, met name meerjarig, de zaak niet sluitend kregen. Ook het komende jaar blijven wij ons inzetten voor een verantwoord financieel beleid en een verantwoorde begroting waarbij we ons moeten realiseren dat de vanuit den Haag aangekondigde kortingen bij de gemeenten ons voor wezenlijke keuzen zullen plaatsen.

U begrijpt dus dat de gemeente Goedereede niet stil heeft gezeten het afgelopen jaar. Er is zoals gezegd veel werk verzet. En we doen dat samen met andere organisaties. Onze dank gaat niet alleen naar de mensen van de politie, de brandweer, de KNRM, de Ouddorpse reddingsbrigade die ik zojuist noemde, maar ook naar de lokale kerken en scholen en de andere organisaties die ik niet allemaal op kan noemen, met wie we op praktische wijze samenwerken.

Ik wil ook de raadsleden bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. Zij steken veel vrije tijd in het behartigen van de belangen van onze inwoners, onze gasten en onze ondernemers. Ik wil ook mijn collega-collegeleden bedanken voor de prettige samenwerking in het afgelopen jaar. Ook zij zetten voortdurend de schouders onder nieuwe projecten en ontwikkelingen en houden vol als het tegenzit.

Een woord van dank is ook op zijn plaats aan het adres van de ambtelijke organisatie onder leiding van gemeentesecretaris Henk van Steeg. Steeds volgen nieuwe ontwikkelingen elkaar op en worden nieuwe eisen gesteld. Er is de afgelopen jaren veel gebeurd. Er zijn een toekomstvisie en een eilandelijke structuurvisie opgesteld. Ik maak deel uit van een zeer ambitieus college dat veel van de organisatie vraagt

Nog een speciaal woord van dank aan het adres van de mannen van de buitendienst in deze winterse omstandigheden. De afgelopen weken stonden zij dag en nacht klaar om de wegen begaanbaar te houden. Bedankt!

Ik ga nu mijn toespraak afronden met een vooruitblik naar het jaar dat voor ons ligt. Wat staat ons in 2010 te wachten en gaat dat lukken? Natuurlijk staat de herindelingsprocedure hoog op de agenda. Niemand weet nog welke kant het op gaat. Dan zijn er in op 3 maart de gemeenteraadsverkiezingen. Weet u al op wie u gaat stemmen? En dan hebben we bouwprojecten af te ronden. We krijgen een gemoderniseerde website die steeds meer mogelijkheden zal bieden. Op automatiseringsgebied valt er weer genoeg te doen. En de lokale economie vraagt ook in 2010 onze aandacht. Kortom; ik denk niet dat we stil hoeven te zitten het komende jaar. En dat gaan we dus ook niet doen.

Samen met de partners met wie we samenwerken gaan we ook van 2010 weer een wervelend jaar maken, waarin we samen in harmonie met elkaar, met de samenwerkende organisaties en buurgemeenten, samen met raad, college en ambtelijke organisatie ons best doen om een gemeente neer te zetten die staat voor haar inwoners, ondernemers en gasten. Dat gaat ons lukken! Ik wens u allen een gezond, gelukkig en productief 2010 toe, in goede harmonie met elkaar. Na het intermezzo dat nu volgt, spreek ik u graag persoonlijk tijdens het informele deel van deze nieuwjaarsbijeenkomst.

Hartelijk dank voor u aandacht!

Bron: gemeente Goedereede