SGP Goedereede presenteert verkiezingsprogramma

26 januari 2010

Ouddorp – Tijdens een bijeenkomst in verenigingsgebouw Eben-Haëzer te Ouddorp is op 26 januari het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van DV 3 maart 2010 gepresenteerd. De voorzitter van de commissie die het verkiezingsprogramma heeft opgesteld, dhr. E. Grinwis, overhandigde het programma aan de lijsttrekker dhr. J. Klepper. De SGP wil zich dienstbaar opstellen naar de samenleving. Dit komt tot uiting in de titel van het programma: Tot Uw Dienst.

Het verkiezingsprogramma met de titel ‘Tot Uw Dienst !’ werd kort door dhr. Grinwis toegelicht. Het verkiezingsprogramma van de SGP Goedereede sluit aan bij de tien programma’s van de gemeentelijke begroting. Dhr. Klepper bedankte de commissie voor het opstellen van het programma, waarna hij inging op de inhoud.

Belangrijke punten voor de SGP bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn onder andere:

  • 1.Goedereede in bestuurlijk perspectief: de SGP staat voor betrouwbare politiek en een zelfstandige gemeente Goedereede.
  • 2.Openbare orde en veiligheid: de SGP is voorstander van consequente handhaving.
  • 3.Infrastructuur: de SGP vindt een efficiënte infrastructuur belangrijk voor een prettige leefomgeving.
  • 4.Gemeentelijke dienstverlening: de SGP pleit voor een dienstverlenende instelling van de ambtelijke organisatie.
  • 5.Onderwijs: de SGP vraagt aandacht voor identiteit en kwaliteit van het onderwijs.
  • 6.Wonen en recreëren: de SGP vindt een basis voorzieningenniveau in alle kernen van groot belang.
  • 7.Zorg en welzijn: de SGP vraagt dringend aandacht voor de naaste.
  • 8.Ruimtelijke aspecten: de SGP is voor een evenwichtige bevolkingsopbouw en bijbehorend woningaanbod.
  • 9.Economische aangelegenheden: de SGP wil de pijlers van de economie versterken.
  • 10.Financieel perspectief: de SGP pleit voor een verantwoord financieel beleid.

Na de presentatie van het verkiezingsprogramma volgde een interview met de nrs. 5 en 6 op de kandidatenlijst, Corne Grinwis en Huibert Slingerland. “De SGP staat ervoor om zich vanuit een principiële overtuiging de komende tijd in te zetten voor een helder en herkenbaar bestuur. De SGP is Tot Uw Dienst! Stem daarom op DV woensdag 3 maart lijst 1, stem SGP!”, zo liet lijsttrekker J. Klepper weten.

SGP Goedereede