Duurzaam alternatief voor eilandelijke herindeling Goeree-Overflakkee

9 februari 2010

Op 15 september van dit jaar startte de provincie Zuid-Holland de herindelingsprocedure (ARHI-procedure) om één gemeente te vormen op Goeree-Overflakkee. Op 21 oktober vond het eerste open overleg met de provincie plaats. Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) heeft afzonderlijk gesproken met de vier colleges van B&W van de vier gemeenten op Goeree-Overflakkee. Hen is onder andere de vraag voorgelegd of andere varianten of alternatieven aangedragen kunnen worden die eveneens leiden tot duurzame versterking van de bestuurskracht van het lokaal bestuur op het eiland.

De gemeente Goedereede heeft, om een antwoord te geven op de door GS gestelde vraag, onderzoek gestart naar de variant: waarin drie gemeenten fuseren (Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee) tot één nieuwe gemeente; waarbij één gemeente zelfstandig blijft (Goedereede); waarbij één eilandelijke professionele organisatie voor de twee nieuwe gemeenten tot stand wordt gebracht; waarbij in de borging van de eilandelijke vraagstukken wordt voorzien.

Goedereede heeft WagenaarHoes Organisatieadvies in de arm genomen om dit nader onderzoek te begeleiden. WagenaarHoes heeft het gemeentebestuur van Goedereede de afgelopen twee maanden ondersteund in haar zoektocht naar de haalbaarheid van de zogenaamde ‘3+1-variant’. Bij deze verkenning is door WagenaarHoes gekozen voor een onderzoeksbenadering en is niet uitgegaan van politieke haalbaarheid. Het bestuurlijk draagvlak zal door de verschillende bestuurders aangegeven dienen te worden.