SGP Goedereede voorziet scholen van lesbrief over verkiezingen

12 februari 2010

De SGP te Goedereede vindt het belangrijk dat ook jongeren bekend zijn met de politiek. De door de SGP-jongeren ontwikkelde lesbrief werd op vrijdag aangeboden op de School met de Bijbel: Koningin Beatrix in Ouddorp. Hans Klepper overhandigde het lespakket aan de leerkrachten van groep 7. Nadat de heer Klepper iets verteld had over verkiezingen en wat de gemeente nu allemaal wel doet, stelden de leerlingen vragen. Zo wilden de leerlingen eigenlijk wel eens weten wat nu de burgemeester en de Koningin doet. Ook waren er diverse vragen over het stemmen en over de partijen die meedoen met de verkiezingen.

Want wie bestuurt nu eigenlijk een gemeente en hoe kies je een gemeentebestuur. Wat is de inbreng van ‘gewone’ mensen in de politiek, wat is stemmen? Elke vier jaar actueel, maar niet direct in de belevenis wereld van kinderen. Met deze lesbrief proberen de SGP-jongeren de gemeentepolitiek dichtbij te brengen en antwoord te geven op hun vragen.

De SGP-jongeren hebben de lesbrief ontwikkeld om aan jongeren een beeld te geven wat er allemaal gebeurd rondom de verkiezingen. Zo is het doel o.a. om kennis te maken met de gemeenteraadsverkiezingen, het nadenken over speerpunten bij de verkiezingen in hun eigen gemeenten, leren hoe de gemeentepolitiek vorm en inhoud krijgt, zodat ze met andere ogen gaan kijken naar het bestuur van de gemeente. Om echt te ervaren wat het is om elkaar te overtuigen van standpunten zit in het lespakket mogelijkheden om zelfs een echt debat te organiseren.

bron: SGP jongeren Goedereede