SGP is geen voorstander van ontpoldering Zuiderdieppolder

5 februari 2010

SGP-Raadslid T. Human is, evenals de fractie, al vanaf het begin tegen het ontpolderen geweest van de Zuiderdieppolder. Een polder van ca. 400 ha. Delta Natuur wil deze polder graag toevoegen aan het rijtje natte natuur. De SGP is zowel plaatselijk als landelijk tegen het ontpolderen. Zeker als het dan ook nog eens vruchtbare landbouwgrond betreft. Bijna 1 miljard mensen hebben te weinig voedsel op aarde. Niet dat de SGP de illusie heeft met deze 400 ha. dit op te kunnen lossen, maar moreel getuigd het niet van rentmeesterschap.