Verkiezingsavond SGP Goeree Overflakkee

23 februari 2010

Moeten de vier eilandelijke gemeenten zelfstandig blijven of juist samengevoegd worden? Mogen bedrijven zich slechts op enkele locaties op het eiland vestigen of moet dat zo verspreid mogelijk blijven over het gehele eiland? Dient de Zuiderdieppolder behouden te blijven of juist omgezet te worden in natuur? Dergelijke vragen laten het belang van gemeentelijke politiek zien. Op DV 1 maart bent u van harte welkom in ‘De Schakel’, Beatrixlaan 31 te Dirksland. De avond begint om 19:30 uur, vanaf 19:00 uur bent u hartelijk welkom.

Op D.V. woensdag 3 maart 2010 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In dat kader organiseren de eilandelijke kiesverenigingen van de SGP een gezamenlijke verkiezingsavond. De vier SGP-lijsttrekkers zullen elk hun bijdrage leveren aan deze avond. De avond wordt luister bij gezet door mr. C.G. van der Staaij.

Juist in de komende raadsperiode worden belangrijke beslissingen genomen als het gaat over de inrichting van uw leefomgeving. Ook zal de waarschijnlijke gemeentelijke herindeling en de belastingdruk van de gemeenten in de nabije toekomst een grote rol spelen in de raadsdiscussies! Reden genoeg dus om u te informeren waar de SGP staat. De SGP is een betrouwbare, koersvaste politieke partij is die zich vasthoudt aan Gods Woord!

De lijsttrekkers van de SGP-kiesverenigingen van de vier gemeenten zullen deelnemen aan het forum en u krijgt de gelegenheid om een stelling te poneren of een vraag te stellen. Forumleider zal de heer G. Slootweg zijn. De verkiezingsavond vindt plaats in ‘De Schakel’, Beatrixlaan 31 te Dirksland. De avond begint om 19:30 uur, vanaf 19:00 uur bent u hartelijk welkom.

bron: SGP Goeree Overflakkee