Burgers kunnen zienswijze tegen herindelingsontwerp indienen

4 maart 2010

Gedeputeerde Staten (GS) hebben deze week het herindelingsontwerp voor Goeree-Overflakkee vastgesteld. GS kiezen voor samenvoeging van de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee tot één gemeente. Gedeputeerde Martin van Engelshoven-Huls (Bestuurlijke Zaken): ‘Wij kijken naar het belang van het eiland als geheel. Dat gaat verder dan een optelsom van de gemeenten. De gekozen oplossing stelt de nieuwe gemeente in staat om de opgaven waarvoor het eiland staat op een goede manier voor alle inwoners te regelen.’ Zoals bekend kiest een meerderheid van partijen in de raad (incl. SGP) niet voor deze oplossing. Van 15 maart tot en met 10 mei kan iedereen een zienswijze indienen op het herindelingsontwerp bij GS. De gemeenteraden kunnen dat doen tot 15 juni.

In het persbericht van Gedeputeerde Staten wordt het volgende gesteld: Met de samenvoeging van de vier gemeenten ontstaat één bestuur dat lokale, bovenlokale en regionale vraagstukken adequaat voor de langere termijn kan oppakken voor het eiland. Het gaat dan bijvoorbeeld om de leefbaarheid van de kernen en het tegengaan van verpaupering, het stimuleren van recreatie en toerisme, de innovatie van de visserij en het inspelen op ziltere omstandigheden onder meer voor de landbouw. Daarnaast betekent de samenvoeging een behoorlijke vermindering van de bestuurlijke drukte waardoor de slagkracht van het bestuur sterker wordt.

Overleg met gemeenten
De afgelopen periode hebben GS met de burgemeesters en wethouders van de gemeenten open overleg gevoerd. Op basis van dat overleg en het overleg van GS met anderen, zoals de gemeenteraad van Goedereede, het samenwerkingsverband ISGO en het waterschap Hollandse Delta, hebben GS vastgesteld dat de vier gemeenten niet tot een eensluidende keuze voor de bestuurlijke toekomst van het eiland komen. De gemeenten Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee zijn voor een samenvoeging van de vier gemeenten. De gemeente Goedereede wil zelfstandig blijven. Wel willen alle vier de gemeenten komen tot één ambtelijke organisatie op het eiland. Deze uitkomsten leiden tot de huidige keuze van GS.

Inzage en inspraak
Het Herindelingsontwerp Goeree-Overflakkee ligt vanaf 15 maart ter inzage in de gemeentehuizen van de vier gemeenten en in het provinciehuis. Van 15 maart tot en met 10 mei kan iedereen een zienswijze indienen op het herindelingsontwerp bij GS. De gemeenteraden kunnen dat doen tot 15 juni. Daarna behandelen GS de ingekomen zienswijzen en passen het herindelingsontwerp aan tot een herindelingsadvies. Vervolgens bieden GS dit herindelingsadvies aan Provinciale Staten (PS) aan zodat PS dit véér 15 oktober 2010 kunnen vaststellen.

bron: www.pzh.nl