Nieuw college in Goedereede geïnstalleerd

25 maart 2010

25 maart 2010 was een bijzondere dag voor een aantal personen die betrokken zijn bij de gemeentepolitiek. Naast de installatie van nog eens 3 raadsleden, de heren H. van der Meer en P.K.C. Polie en mevr. E.P. Mastenbroek-van der Sluis werden ook de nieuwe wethouders geïnstalleerd te weten: F. Tollenaar voor de SGP, P. Feller (VGB) en de heer E. Tuk (ChristenUnie). Ook werd het raadsakkoord wat eerder was opgesteld door alle partijen in de raad bekrachtigd met een handtekening van alle fractievoorzitters. Verder werd het besluit genomen inzake de personele samenstelling van de diverse commissies. Uiteraard werd door burgemeester G. v.d. Velde en de nestor van de raad: J. Klepper stil gestaan bij het afscheid van Ton Admiraal en Arend-Jan v.d. Vlugt als wethouder van Goedereede

Raadsakkoord
Direct na de verkiezingen, op donderdag 4 maart, zijn alle nieuwe raadsleden op uitnodiging van de SGP bij elkaar gekomen om met elkaar afspraken te maken m.b.t. het vormen van een college, maar ook over de gezamenlijke standpunten te verwoorden in een raadsakkoord. In dit raadsakkoord wordt ingegaan op onder meer de onderwerpen volkshuisvesting, economische zaken en werkgelegenheid, Openbare orde en veiligheid, financiën, openbare ruimte en beleidsnota’s. Unaniem werd het raadsakkoord aangenomen en daarmee werd geschiedenis geschreven, aldus de voorzitter van de raad, burgemeester G. v.d. Velde. Op 1 dossier waren de partijen het niet eens, en dat is de bestuurlijke toekomst van Goedereede. Dit punt werd dan ook benoemd in het akkoord, met de regel dat de partijen hierover niet eensluidend denken.

Collegeprogramma
Het is juist dat punt, de bestuurlijke toekomst, dat de grootste partijen: SGP en VGB zo balangrijk vinden, dat er een college gevormd werd met partijen die het daarover eens zijn. uiteindelijk is er een coalitieakkoord gesloten met de ChristenUnie, VGB en SGP. Het collegeprogramma heeft de veelzeggende titel: Doelgericht-samen. Het collegeprogramma is een verdere vertaling van het raadsakkoord, wat nadrukkelijk deel uitmaakt van de afspraken. Kritiek was er van de VVD, die het niet juist vond dat het CDA niet meer deelneemt in het college. Uiteraard was ook het CDA teleurgesteld dat er na 44 jaar samenwerking met de SGP hiermee een einde is gekomen. Overigens is hier tijdens een gesprek met de SGP nadrukkelijk bij stil gestaan. Genoemde partijen geven echter wel aan dat ze een pro-actieve en constructieve houding zullen aannemen op de dossiers die lang zullen komen. De PvdA zal eveneens het college positief kritisch volgen en wenste het college sterkte en wijheid bij de uitvoering van het programma. Uiteindelijk kregen de wethouders steun van SGP, VGB, PvdA en CU.

Afscheid wethouders (burgemeester)
Bij de afscheidswoorden van de burgemeester gaf zij aan, dat het inmiddels de 3e keer is dat ze de scheidende wethouders toespreekt, allereerst in de laatste collegevergadering, daarna voor het personeel en nu voor de gemeenteraad. Beide wethouders kwamen in een lopend college en ze hebben Goedereede allebei in het hart gesloten. Beiden hebben de drive, daadkracht en betrokkenheid met de menselijke maat, aldus de burgemeester. Ze bedankte beide heren voor de geweldige inzet die is gepleegd. Op 7 april zal er tijdens een afscheidsreceptie nader worden stilgestaan bij hun werk voor Goedereede.

Toespraak van de nestor: Hans Klepper
Allereerst sprak hij scheidend wethouder v.d. Vlugt toe:
‘Geachte heer van der Vlugt, beste Arend Jan en Marlies. We nemen vandaag afscheid van twee bevlogen wethouders. Je bent 2,5 jaar geleden Cornelis Visser opgevolgd in de portefeulle Economische Zaken en Openbare Werken. Vier jaar geleden had het CDA je ook al gevraagd, maar toen heb je bedankt voor de eer. In de daarop volgende 1,5 jaar heb je je waarschijnlijk afgevraagd: ‘waarom heb ik het eigenlijk niet gedaan’. Toen de wethouderspost opnieuw vrijkwam heb je besloten om het wel aan te nemen. Ik herinner me nog dat je begonnen bent om met alle fracties te spreken over wat hun ambities waren en wat zij van het college en van jou verwachtten. Dat toonde moed en inzicht in de bestuurlijke verhoudingen. Het zou zomaar kunnen dat je dat van huis uit heb meegekregen. Jong, ambitieus, toegankelijk voor iedereen. Plezierig in de omgang. Altijd naar mogelijkheden zoeken om ambities waar te maken. In het begin had je weinig last van gemeentelijk regels. Je stapte overal op af en in een mum van tijd heb je je het gemeentelijke bestel eigen gemaakt. En ik kan niet anders zeggen dan dat je dat uitstekend hebt gedaan met veel enthousiasme en grote inzet. Heel enthousiast begonnen en het ook gebleven. Je kwam in een college wat heel goed op elkaar was ingespeeld, goed collegiaal bestuur, en waarin je goed paste. Zelf zei je me van de week daarvan: dat je samen alles goed onder controle had, het liep lekker binnen het college en je ging voor de troepen uit, met elkaar heb je goed samengewerkt, terwijl dat toch met mensen was, die je niet eerder niet kende of zelf had uitgezocht. In korte tijd heb je ook heel veel contacten opgebouwd, heel veel tot stand gebracht. Dan denk ik vooral aan de recreatiesector. Maar ook de visserij. Je bent een echte doener. Met papierwerk had je wat minder. Een nota was niet aan je besteed. Dat hebben we recent nog ervaren (EZ-nota en Detailhandelsvisie).’

Arend Jan,
Je hebt iets voor de samenleving willen betekenen. En dat is je heel goed gelukt. Ik denk dat ik namens de hele raad kan zeggen dat wij vinden dat je een goede wethouder bent geweest. Dat verdient respect en dank. Helaas komt er vandaag een einde voor je aan. Het is heel wrang voor je en ik durf zelfs te zeggen dat ik het persoonlijk heel vervelend voor je vind, maar het politieke lot besliste anders zal ik maar zeggen. Dit is ongetwijfeld een teleurstelling voor je geweest. Maar dat heb je waardig aanvaard en dat zegt ook iets over je. Ik wil je nog wel een troost noemen: Wat je in deze 2,5 jaar hebt opgestoken neemt niemand je meer af. Zoveel kennis en levenservaring leer je op geen enkele school of universiteit. Ik weet het uit eigen ervaring: Je wordt door de wol geverfd. En dat geeft zoveel meerwaarde in je verdere leven waarmee je altijd je voordeel kunt doen. Ook wij als raad kunnen we er ons voordeel mee doen. Je blijft blew als raadslid in ons midden en vanuit het gedachtegoed van het CDA zul je je rol in het besturen van de gemeente blijven doen.

Hartelijk dank voor je collegialiteit, je plezierige omgang, voor alles wat je voor ons en voor de samenleving heb gedaan tot nu toe. Arend Jan en Marlies, het ga je goed in je verdere leven. Wij wensen je toe dat je verdere leven Gods zegen mag ervaren voor jezelf, in je gezin en in je werk.

Voor het afscheid van wethouder Admiraal zie:
https://www.sgpgo.nl/2010/03/sgp-wethouder-ton-admiraal-neemt-afscheid-van-goerees-raad-en-keetje/