Raad in huidige samenstelling voor het laatst bijeen

9 maart 2010

Op 9 maart 2010 kwam de gemeenteraad van Goedereede voor het laatst bijeen in de oude samenstelling. De verkiezingen zorgen voor een wissel van maar liefst 4 raadsleden. De nieuwe raad wordt op DV donderdag 11 maart beëdigd. Toch waren er nog een aantal punten die de aandacht en besluitvaardigheid van de raad vergden. Zo werd het besluit genomen om de besteding van de Reserve Toeristenbelasting te koppelen aan de nieuwe nota Economische Zaken en werd de bedrijventerreinen strategie Goeree-Overflakkee vastgesteld. De detailhandelsvisie haalde de eindstreep om uiteenlopende redenen niet. In het tweede gedeelte werd formeel afscheid genomen van een aantal raadsleden.

Reserve toeristenbelasting
Een aantal maanden geleden werd een voorstel inzake de Reserve Toeristenbelasting door de commissie afgewezen. Een te ingewikkeld systeem, waarbij de rol van de raad te beperkt was. In een nieuw voorstel wordt dit opgenomen in het uitvoeringsprogramma voor de nota Economische Zaken, waar per deelterrein de toerisme&recreatie, visserij ed wordt uitgewerkt. Namens de SGP-fractie wees raadslid PC Grinwis erop dat het prima is dat de sector betrokken wordt bij het opstellen van deze nota, maar dat het niet moet zijn dat andere sectoren ondersneeuwen. Hij pleitte ervoor om ook de andere peilers van de economie: Visserij, Landbouw en het MKB bij het opstellen van de nota te betrekken. Met dit besluit is tevens de borging van de nieuwe nota EZ en dus ook de plannen rondom de besteding van de reserve toeristenbelasting geborgd. Jaarlijks zal e.e.a. via de programmabegroting terug komen. 20.000 euro wordt elk jaar apart gezet om spontane projecten te kunnen financieren. Wat de SGP betreft moeten dit wel zinnige en verantwoorde bestedingen zijn en ging akkoord met de wens om geïnformeerd te worden over de besteding van dit geld.

Bedrijfsterreinen
Voordat de nota op de bedrijfsterreinen werd vastgesteld, wilde de SGP nog eens duidelijkheid over de vraag, wie en wanneer nu eigenlijk de beslissing wordt genomen over een mogelijk 1 loket voor uitgifte, maar ook over de bijdrage voor herstructurering. Wordt dit een bedrag per inwoner of wordt dit opgebracht door de nieuwe bedrijfsterreinen? Wethouder v.d. Vlugt deelde mee, dat deze besluiten absoluut naar de raad terug zullen komen. De SGP-fractie ging overigens akkoord met de visie en stipte kort nog eens de volgende zaken aan:

  • De gemeente moet inzetten op herstructurering van het huidige bedrijventerrein: De Havens van Stellendam
  • Het mogelijk maken dat het Noordereiland op de kaart wordt gezet voor vis- en havenverwante zaken
  • Hoewel met de provincie afspraken zijn gemaakt over welke bedrijven zich mogen vestigen (regionaal) moet indien mogelijk ingezet worden op het reserveren van een gedeelte van het terrein Korteweg voor lokale bedrijven en daarbij goed kijken welke bedrijven je wel en welke je niet wenst.

Detailhandelsvisie
Opvallend was dat de voltallige gemeenteraad zich in het geheel niet herkende in de detailhandelsvisie op Goeree-Overflakkee. ‘Je zal maar winkelier zijn en je leest dit stuk’, verzuchte Jan Goemaat van de ChristenUnie. Het stuk geeft vervolgens geen antwoord op de vraag hoe je de kernen leefbaar kunt houden, zo was de kritiek van het VGB en het CDA. Een gemiste kans vond de PvdA, CDA en VVD om nu niet de aan huis gebonden activiteiten hierin te betrekken. Een punt waar de SGP zich ook altijd voor heeft hard gemaakt. De VVD vond deze visie ‘geen stap vooruit’. En zo ervaarde de SGP-fractie dit ook. Nota Bene een stuk wat meer dan een jaar oud is en absoluut niet actueel meer is. De uitgesproken woorden van de VVD waren dit keer woorden uit het hart gegrepen. Zelfs de VVD was niet positief over het feit dat in de visie stond vermeld dat de winkels in het centrum op zondag open gesteld moeten worden. Dat was dan ook een van de redenen die SGP-er T. Human aanvoerde:

  • De langere openingstijden, met name de zondagsopenstelling staat immers haaks op het beleid van de gemeente. In de toekomst visie is juist gesteld dat de zondagsrust een kernkwaliteit is van de gemeente en dat moeten we koesteren.
  • Ook het feit dat in het rapport Middelharnis als het centrum voor de niet-dagelijkse boodschappen wordt benoemd stuitte op verzet van de fractie, want zeker ook Ouddorp moet hierbij genoemd worden met maar liefst zo’n 2,5 miljoen overnachtingen is een stevig winkelbestand een must op de Kop van Goeree.
  • Dat bracht de SGP bij het derde punt: In de visie staat ook genoemd dat een Supermarkt in het buitengebied van Ouddorp nabij Ouddorp Duin gevestigd kan worden. De SGP vindt dit buitengewoon onverstandig. We investeren juist in de kern en aanhakend op de eerder gesproken woorden van dhr. van Oostenbrugge: juist het concentreren is van groot belang, ‘daarmee kun je een winkelbestand versterken’, aldus woordvoerder T. Human.

Besloten werd om als raad een brief te verzenden naar het ISGO met daarin het standpunt van de raad om deze visie niet over te nemen.

Geloofsbrieven
Door een commissie in de raad werden de verkiezingen rechtmatig verklaart en na onderzoek van de geloofsbrieven werden de nieuwe raadsleden benoemd als raadslid van de gemeente Goedereede.

Afscheid diverse raadsleden
In diverse toespraken werd afscheid genomen van een viertal raadsleden, te weten; Miranda Grinwis-Driesse(CU), Huibert Tanis(SGP), Dirk Pijl(CDA) en Henk van Oostenbrugge(CDA) Daarbij werd de laatste benoemd tot lid in de orde van oranje Nassau.

P.C. Grinwis