SGP, VGB en CU vormen het nieuwe college van Goedereede

17 maart 2010

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart jongstleden volgden besprekingen voor de vorming van een college voor de gemeente Goedereede. Dat heeft geleid tot de vorming van een coalitie tussen CU, SGP en VGB. Op 15 maart waren de fracties het eens. De kandidaat-wethouders zijn Bert Tuk voor de CU, Frans Tollenaar voor de SGP en Peter Feller voor de VGB.

Tijdens de besprekingen na de verkiezingen werd duidelijk dat CU, SGP en VGB samen het college gaan vormen. De drie partijen vinden dat met deze wethouders een sterk, collegiaal en stabiel college wordt gevormd, dat met negen van de vijftien zetels een breed draagvlak heeft in de gemeenteraad. De drie partijen zijn het eens over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Goedereede. Ellen Mastenbroek zal als raadslid de plaats innemen van Peter Feller. De nieuwe wethouders worden naar verwachting tijdens de raadsvergadering van 25 maart geïnstalleerd.

bron: Gemeente Goedereede