Verkiezingsavond SGP Goeree Overflakkee

1 maart 2010

Lijsttrekker van Gurp beet de spits af door de stellen dat windmolens en dan vooral hele grote niet op het eiland passen, nee dan maar beter in zee. Maar dat viel niet in goede aarde bij een aanwezige visser uit Goedereede. Het gaat dan niet alleen om het uitzicht, maar juist de visgronden die opgeofferd worden, terwijl de Noordzee steeds kleiner wordt voor de visserij. M.b.t. glastuinbouw zag dhr. van Gurp mogelijkheden om juist in gesprek te blijven met de provincie om mee te kunnen praten over de omvang.

De heer C. van Dam, lijsttrekker van de SGP in Middelharnis concentreerde zich op de verpaupering van de kleine kernen. Daar moet iets aan gedaan worden. Als voorbeeld noemde hij het initiatief van de supermarkt in Stad a/h Haringvliet. Het zijn juist de mensen in de kern zie een aantal zaken in stand moeten houden. Ook het duurzaam bouwen moet meer onder de aandacht worden gebracht. Het is de wens van de SGP in middelharnis om via woonwensen onderzoeken te gaan bouwen. Dit ontlokte een reactie bij de overige 3 lijsttrekkers, waar gemeenten wel over een dergelijk onderzoek beschikken.

Dhr. D. Markwat, kersverse lijsttrekker van de SGP in Dirksland zette nog eens de geschiedenis m.b.t. de Zuiderdieppolders uiteen. Hij wees erop dat juist vanuit de fracties van de SGP van Dirksland en Goedereede initiatieven gekomen waren om de hogere overheden op andere gedachten te brengen.

Lijsttrekker J. Klepper uit Goedereede beperkte zich tot een aantal feiten mbt de herindelingsperikelen die momenteel gaande zijn. Het is de provincie die af wil van de kleine gemeenten. Daarvoor zijn bestuurskrachtmetingen gehouden om te kijken hoe bestuurskrachtig de gemeenten zijn. Vele overleggen zijn er geweest. Begin 2009 greep de provincie in, in de discussie op het eiland en werd een commissie Schutte in het leven geroepen om te kijken op welke manier de vier gemeenten op het eiland konden fuseren. Dit rapport was duidelijk naar een fusie geschreven. Terwijl andere gemeenten veel meer zagen in een fusie, koos Goedereede voor zelfstandigheid. Hij noemde een aantal redenen om zelfstandig te blijven:

  • Het is een 50 km lang gebied, wat dan niet dicht bij de burgers is
  • De dienstverlening in Goedereede is op een hoog peil en als voorbeeld gesteld voor anderen gemeenten
  • Het ambitiniveau is hoog in Goedereede, evenals het realiseren hiervan
  • Er zal bij fusie centralisatie van voorzieningen komen
  • De belastingen worden geharmoniseerd, wat een lastenstijging van ca. 20% met zich meebrengt
  • Er komen andere politieke verhoudingen, een confessionele meerderheid zoals in Goedereede is niet meer te verwachten
  • Inleveren op identiteit als zondagsrust en het opengaan van gemeentelijke accomodatie’s op die dag

Marco v.d. Bok hielt zijn bijdrage over beginselen. Wat is de bron voor het politieke handelen. Groen stelde dat God als middelpunt moet zijn en Zijn waarheid erkennen. Hierbij dienen we het goede te zoeken voor land en volk en kerk. ‘Als er een aanval komt op de waarheid dan moet daar de verdediging beginnen’, zo hielt hij de aanwezigen in de zaal voor.

De toekomstige lijsttrekker van de SGP, de heer v.d. Staaij zette een aantal kanttekeningen bij het handelen van de rijksoverheid. Zo vind de SGP-fractie in de Tweede Kamer dat bij herindeling niet vanuit Den Haag bedacht moet worden hoe de gemeentelijke herindelingen eruit moeten zien, maar is het belangrijk dat dit van onderop gebeurt. Redeneren vanuit de autonomie van de gemeenten en niet tegen de wil van betrokken gemeenten herindelen. Als gemeenten bestuurskrachtig zijn, moeten ze niet gedwongen worden tot herindeling. De SGP pleit voor een bestuur dicht bij de burger. Uiteraard ging hij ook in op de mogelijke ontpoldering en op het feit dat de bezuinigingen niet eenzijdig op de gemeenten mogen worden afgewenteld. “De SGP wil het goede zoeken voor heel Nederland. Stem SGP hier op Goeree-Overflakkee!”

P.C. Grinwis