Admiraal ontvangt gouden speld Goedereede

7 april 2010

Op woensdagmiddag 7 april ontving inmiddels oud-wethouder Admiraal de gouden penning van de gemeente Goedereede. 4,5 jaar heeft hij zich als ‘overkanter’ ingezet voor de belangen van de burgers van Goedereede. Aanvankelijk zou hij voor 5 maanden de opengevallen post bij de SGP invullen. Het enthousiasme en de ambitie was echter veel groter en Admiraal plakte nog eens een volle periode van 4 jaar hieraan vast, overigens tot grote tevredenheid van mede collegeleden en raad. In deze periode zijn grote stappen gezet tot realisatie van diverse projecten. Lof van oppositie en coalitie!

Inmiddels heeft admiraal een 40-jarige staat van dienst binnen de gemeentepolitiek. Eerst in zijn woonplaats Oud-Beijerland en de laatse 4,5 jaar in Goedereede. Daarvan heeft hij ruim 11 jaar als wethouder de gemeenten gediend. Een gelauwerd man, zo noemde SGP-fractievoorzitter J. Klepper hem: Ridder in de orde van Oranje Nassau, Ere-lid SGP jongeren Goedereede en inmiddels drager van de gouden speld gemeente Goedereede. Hij wenste hem samen met zijn vrouw Gods zegen toe voor de komende jaren.

Toespraak
SGP Fractievoorzitter Hans Klepper, feliciteerde Ton Admiraal met de gemeentelijke onderscheiding: de gouden penning, die hij naast zijn Koninklijke onderscheiding als Ridder in de orde van Oranje Nassau en het erelidmaatschap van de SGP-jongeren met trots zal dragen. Hij dankte Admiraal voor zijn inzet voor de gemeente en gaf een terugblik hoe Ton Admiraal in de gemeente Goedereede verzeild raakte… Hieronder in het kort zijn bijdrage…

“Geachte Burgemeester, beste Ton en Agatha en Arend Jan en Marlies, Dames en heren. We nemen vandaag afscheid van twee bevlogen wethouders. Veel is er bij andere gelegenheden al over jullie gezegd Arend Jan en Ton. Tijdens de laatste raadsvergadering heb ik je namens de gemeenteraad mogen toespreken. Nu zal ik dat vooral doen vanuit de SGP gelederen. Voor Arend Jan zal het CDA zo meteen wel een goed woordje hebben denk ik. Om je wethouderskwaliteiten heb ik je al eerder geprezen. Eerder heb ik het wrang genoemd dat je geen wethouder meer bent. Je hebt het heel goed gedaan als wethouder. Ik wil je nogmaals bedanken voor je collegialiteit en voor alles van je voor ons en voor de gemeente Goedereede hebt gedaan.

Aan jou Ton Admiraal zal ik wat meer woorden wijden. We gaan afscheid van je nemen als wethouder. En dat op de meest eervolle wijze. Je bent een kleurrijk persoon. Dus er is veel over je te vertellen. Ton, allereerst van harte gefeliciteerd met je ontvangen penning van verdienste in goud. Die worden bij hoge uitzondering gegeven aan personen die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Goedereede. Vandaag valt jou die eer te beurt en dat nog wel als iemand van buiten de gemeente, van de overkant. Hij is je van harte gegund.

40 jaar gemeentebestuur
Je hebt een lange staat van dienst in het gemeentebestuur: 40 jaar, waarvan de laatste 4,5 hier bij ons in Goedereede. Je bent een doorgewinterde gemeentebestuurder, en dat is aan je hele functioneren te merken. Ik kan niet anders zeggen dat je van ons allemaal respect verdient, heel veel respect en daarom: je gemeentepenning is dik verdiend. Ton, je bent een gelauwerd man.

  • 1e – eerder KO – ridder in de Orde van Oranje Nassau nog wel
  • 2e – het enige erelid van de SGP-jongeren in Goedereede
  • 3e – gemeente penning in goud

Dit zijn onderscheidingen die je aan het einde van je leven verliest, moet terug geven of achterlaten. Ik wens je toe dat de Heere God je onderscheidt met het allerhoogst en eeuwig goed.

Eerste indruk
Je bent in 2005 gevraagd voor een half jaar. Het werd 4,5 jaar! Vanaf 24 oktober 2005 open wethouderspost, vanaf 24 november 2005 trad je aan als wethouder Van Goedereede. Mijn eerste indruk van je staat me nog vers in mijn geheugen. Nadat onze vorige wethouder plotseling was gestopt zaten we als SGP behoorlijk met onze handen in het haar. Ik wist van je bestaan af, maar kende je niet persoonlijk. Toen ik je belde, zei je dat je wel bereid was om bij ons langs te komen. Ik wilde liever bij jou langs komen om te kunnen zien hoe het er bij je thuis uit zag. Dan krijg je al een bepaalde indruk van iemand. Dus een paar dagen later, op een maandagmorgen, sta ik om 10 uur bij je aan de voordeur. Je deed zelf open. Ik zie daar een keurige heer in de deuropening staan. Donkerblauw kostuum aan, wit overhemd en met een vuurrode stropdas. Strikje in je rever van ridder in de orde van Oranje Nassau. De stropdas was eigenlijk net iets te fel rood voor een doorsnee SGP-er, maar goed. Die uitstraling van je vergeet ik niet meer. Het flitste door me heen: dit is net de persoon die we in Goedereede nodig hebben. Ik geef je een hand en je zegt: Ton Admiraal. Hetzelfde Admiraal als je hoort wanneer je je voicemail in je telefoon inspreekt. Ik dacht nog bij mezelf: als hij gezegd had met de burgemeester van Oud Beijerland, dan had ik het ook gegloofd. Inmiddels was er een lieftallige vrouw achter je komen staan. Je stelde ze aan me voor met: dit is mijn lieve vrouw Agatha, waarmee ik al 40 jaar lief en leed deel. Ik kan niet anders zeggen, dan dat ik allerhartelijkst ben ontvangen, (evenals velen van ons na je hartoperatie).

Aan de slag
Wij waren het snel eens. ‘s Avonds heb ik het in de SGP-gelederen besproken en twee weken later werd je benoemd door de gemeenteraad. Weliswaar met 9 stemmen vóór van de 15 raadsleden. Niet omdat ze je niet vertrouwden, maar dat is hogere politiek zal ik maar zeggen. Dat is niet altijd met redelijkheid te volgen. Bij het aanvaarden van je benoeming heb je gezegd: dank aan degenen die het vertrouwen in mij hebben uitgesproken. En van degenen die dat niet hebben gedaan hoop ik het zo gauw mogelijk te verwerven. Dat is je helemaal gelukt Ton. Twee maanden later moesten de meest kritische raadsleden al van je zeggen dat je komst in vele opzichten een verademing was. En na krap 5 maanden, bij de herbenoeming, werd je unaniem door de raad gekozen en onvoorwaardelijk het vertrouwen in je uitgesproken. Zo is het de hele periode gegaan. Je hebt je buitengewoon, deskundig, tactisch, geduldig, open en transparant, met een kwinkslag en humor, ingezet voor onze gemeente. En eigenlijk voor onze inwoners, onze burgers en ondernemers.

Stoom afblazen
Een anekdote wil ik nog noemen. Bij ons zitten de wethouders nog aan tafel bij de gemeenteraadsvergadering. Na de invoering van het dualisme is dat niet overal meer het geval. Bij ons wel. Dat vinden we nodig om de beste besluiten te kunnen nemen. Tijdens de discussie over een onderwerp vliegt het collegevoorstel figuurlijk soms van de ene kant van de tafel naar de andere. Ton zat dan te wippen op het puntje van zijn stoel om wat te mogen zeggen. Maar hij kreeg dan vaak van de voorzitter niet meer de gelegenheid om zijn voorstel te verdedigen. De beoordeling van het voostel is dan aan de raad en het liep natuurlijk vrijwel altijd goed af. Na afloop van de raadsvergadering zei ik dan soms tegen Ton: je hebt ze weer makkelijk verdiend vanavond. Je hebt niets hoeven te zeggen. Je mag van me aannemen dat hij dan alsnog stoom ging afblazen.

Ton, je hebt heftige tijden meegemaakt in de periode dat je hier was. Dan denk ik aan Keetje van Bekaf en je hartoperatie. Ik heb dat eerder genoemd bij je afscheid in de gemeenteraad. Dat laat ik nu verder rusten. Maae je heb je werk hier in Goedereede mogen doen in de wetenschap dat de Heere God je leven bestuurde en dat je niet alleen aan ons als SGP of als raad, maar vooral ook aan Hem verantwoording verschuldigd bent. Ton, als SGP steken we niet gauw de loftrompet af over mensen, maar ik kan niet anders zeggen dan dat we een uitstekende wethouder aan je gehad. Wij als SGP-fractie; maar zeker ook als gehele Raad. Ere wie ere toekomt. Heel hartelijk bedankt voor je collegialiteit, je inzet en wat je voor de burgers van de gemeente Goedereede hebt gedaan!

Agatha, Je hebt Ton heel veel en vaak moeten missen. Soms kwam je zelf ook maar een nachtje of een weekje naar Ouddorp om Ton wat vaker te zien. Je hebt het Ton gegund dat hij zijn functie op zo’n voortreffelijke manier heeft kunnen doen. Ook jij heel hartelijk dank voor je bereidwilligheid om Ton zo vaak af te staan voor onze gemeente! Het gaat jullie beiden en samen met je kinderen en kleinkinderen goed. Ik wens je Gods zegen toe op je verdere levensweg”.

Toespraak Admiraal
‘Opa, u houd morgen toch geen lange preek!?’. Een dringend verzoek van één van mijn kleinzoons, gisterenmiddag bij ons aan tafel! Ja dan zal ik mij daar een beetje aan moeten houden. Ik heb dan ook mijn bijdrage vannacht gehalveerd!!’ Zo begon inmiddels oud-wethouder Admiraal zijn toespraak. Hierin revereerde hij aan de vele warme contacten die hij heeft opgedaan in Goedereede, maar ook over zijn periode toen hij ziek was en een ernstige operatie moest ondergaan. Goede herinneringen houdt hij over aan zijn loco-burgemeesterschap, die hij een drietal maanden moest invullen tijdens de operatie en revalidatie van burgemeester v.d. Velde. Hieronde de toespraak die hij hielt voor de aanwezigen op de afscheidsreceptie in de Dorpstienden te Ouddorp.

“Dames en heren wat fijn dat u er allemaal bent ! ik dank u voor de belangstelling die u hiermede toont aan mijn collega Arend-Jan van de Vlugt en mij, wij ervaren dit als een warme deken bij ons vertrek. Lieve Agatha, Jan en Berdina en kleinzoons heerlijk dat jullie er zijn met familie en vrienden. Onder u zie ik oud fractiegenoten en bestuursleden uit Oud-Beijerland en oud collega’s wethouders waaronder John Stuurman en Gerrit de Man waar ik zeven jaar in Oud-Beijerland heb samengewerkt, fijn dat jullie er zijn. Burgemeester en Hans Klepper hartelijk dank voor de vriendelijke en waarderende woorden. Het college wil ik bedanken voor de receptie die zij mij en mijn collega hebben willen aanbieden.

Dames en heren het is voor mij een bijzonder ogenblik na 4,5 jaar hier mijn bestuurlijke loopbaan af te sluiten. Twee weken geleden heb ik mijn taak als wethouder neergelegd. Maar het is vooral bijzonder als ik mij realiseer dat ik vanaf 1970 bij het Gemeentebestuur betrokken ben. Als raadslid en bijna 12 jaar als wethouder en daarnaast nog een aanzienlijk aantal bestuurlijke functies te hebben bekleed. Nu mag ik op dit moment en op deze plaats in Goedereede deze bestuurlijke loopbaan afsluiten. Het is een geweldig enerverende tijd geweest veel omvattend. Deze periode heb ik in Goedereede met veel plezier gewerkt. Een prachtige gemeente met veel dynamiek. Het is dan ook met dankbaarheid dat ik hier mijn bestuurlijke loopbaan kan en mag afsluiten.

Ik ga u niet lastig vallen met hoeveel burgemeesters, wethouders en raadsleden ( enz.) ik heb samengewerkt. Dat heb je als je zolang op dit terrein bezig bent geweest! Er zijn er vast wel onder u die zullen denken te lang!? Maar een bestuurlijke taak en zeker die van wethouder is een prachtige taak, ja een ambt! Vooral als je in team verband iets voor de samenleving kan betekenen en bereiken! En mooie dingen kan bouwen!
Het was een teleurstelling hoe aan mijn wethouderschap in Oud-Beijerland een einde kwam na 7 jaar! Verrassend dat er vanuit de SGP fractie uit Goedereede een beroep werd gedaan om voor 5 maanden in te vallen. Het is iets langer geworden. Ik dank het bestuur en fractie van de SGP voor het in mij gestelde vertrouwen.

Ik dank het College voor de prettige samenwerking niet alleen collegiaal, vriendschappelijk maar vooral oog hebben voor elkaar en voor de zaken die de aandacht vroegen. In het bijzonder de tijd tijdens en na ziekenhuis verblijf. Bijzonder mijn collega’s wethouders en secretaris, de ambtelijke organisatie en de raadsleden. Ik noem onze burgemeester speciaal die namens jullie de contakten onderhield met Agatha en haar ook in deze tot steun was. De warmte en grote betrokkenheid heeft op ons een diepe indruk gemaakt. Maar ook uit Goedereede hebben wij vele reactie’s ontvangen. Hart verwarmend. Hartelijk dank daarvoor.
Bovenal dank aan de Heere die mij bewaarde. Hij is niet alleen mijn Heiland maar ook mijn Heelmeester maar ook mijn Helper. Ik mocht in uw midden mijn taak weer oppakken.

De raadsvergaderingen hebben op mij een indruk gemaakt. Onder deskundige leiding van de burgemeester heb ik de raad als zeer betrokken ervaren, deskundig, zich verdiepend in alle zaken die aan de orde gesteld werden en voorgelegd werden. Het behartigen van de belangen van onze gemeente Goedereede stonden bij u centraal. De Raadscom. GGZ was voor mij een feest onder bezielende leiding van Henk v.d. Meer en af en toe door Titania Poort. (dit is naar haar mening veel te weinig voorgekomen!) Was het in het begin even wennen  zeker met deze ‘overkanter ‘ maar al gauw werd het duidelijk dat wij er samen voor gingen. Er was een goede sfeer en verstandhouding. Veel projecten en zaken zijn vlot getrokken en ter hand genomen. Geen verdachte politieke bewegingen maar open, transparant de zaken op tafel en aanpakken! Ik maak mijn excuus voor de ogenblikken waar ik in mijn beantwoording het even iets te lang heb gemaakt. Dank aan de Griffier voor het bijhouden van de toezeggingen het is fijn te weten dat ik dit jaar nog op de agenda staat ! Een veelomvattende portefeulille: Ruimte en Volkshuisvesting.

En niet te vergeten als loco burgemeester: De kers op mijn bestuurlijke loopbaan. Overleg met burgemeesters heeft een heel andere dimensie! Het gaat ergens over!! Vergaderen in een statige zaal in het Stadhuis van Rotterdam met burgemeester Aboutaleb! Mocht de commissaris van de Koningin op het eiland nog een waarnemend burgemeester zoeken met ervaring en een goede verstandhouding/relatie met Goedereede en kontakten in Zuid-Holland en met het Provinciehuis bel gerust, misschien kunnen wij tot overeenstemming komen!

Samenwerking met onze secretaris Henk van Steeg was bijzonder  zeker in de periode dat ik loco was. Het was een hectisch zeker in de tijd dat er overleg werd gevoerd over de procedure van herindeling op ons eiland, ik heb daar thuis er het zwijgen toegedaan! Het leek mij beter! Henk ik wil jou hartelijk bedanken voor je steun in deze periode en wil je namens mij jou organisatie bedanken voor de fijne samenwerking, mocht ik eens lastig zijn geweest laten zij het mij vergeven!

Het overleg met leden van colleges van de overige gemeenten op het eiland en het college van Gedeputeerde Staten waren heel goed. Maar in de finale van deze periode voor mij ingrijpend. Zeker ook in het licht van dat wij als college van Goedereede van verschillende medebestuurders op het eiland meer medewerking maar vooral meer begrip hadden verwacht. Laat ik ook ik hier duidelijk mogen stellen het is geen eigenwijsheid van ons als Goedereede om bestuurlijk voor zelfstandigheid te kiezen! Maar wij geloven in onze bestuurlijke zelfstandigheid!! Niet in de zin dat wij het beter weten  of kunnen  of het alleen verder wel afkunnen! Nee !! Maar en en met het uitgangspunt dat wij in een: ‘niet vrijblijvende samenwerking’ onze kracht zien voor dit eiland. Helaas is en wordt dit niet begrepen of geaccepteerd!

Als port.houder Milieu en Ruimtelijke Ordering en Volkshuisvesting zie ik terug op een fijne samenwerking met verschillende gedeputeerden van de Provincie en hun ambtelijke medewerkers, de Welstandcommissie en de commissie Cultureel Erfgoed en mijn collega’s in het bestuurlijk overleg Pac Milieu en Pac Vroez en met het ISGO. Na vaststelling van de Toekomstvisie door onze gemeenteraad twee jaar geleden ligt nu de Regionale Structuurvisie ter inzage.

Het overleg met het Bestuur WBV Beter Wonen is voor mij altijd bijzondere geweest! Opboksen tegen zoveel kennis en betrokkenheid – ja zeg maar geweld – viel als wethouder niet altijd mee! Maar wij hebben samen met u een paar mooie resultaten geboekt! Haagschestraat en het Spectrum in Stellendam mag gezien worden, schitterend!! Het volgende renovatie project ziet mijn opvolger met veel belangstelling tegemoet. Met betrekking tot de bereikte resultaten iz de ‘Prestatie afspraken’, verwacht ik dat zowel onze commissie GGZ als Raad waardering heeft voor hetgeen onder deskundige leiding van Companen is bereikt! Aan het overleg met de manager van WBV en onze dienst Ruimte houd ik fijne herinneringen.

Ik dank Hans Klepper fractie voorzitter van de SGP voor de waarderende woorden. Het zijn de hartverwarmende kontakten met de fractieleden, ik hoop dat wij deze zullen continueren! Ik denk op dit moment ook aan de periode dat ik opgenomen ben geweest en een ingrijpende hartoperatie heb ondergaan. Ik weet dat er veel aan mij, ja aan ons is gedacht en voor ons is gebeden. De SGP fractie en het bestuur en de SGP jongeren organisatie wil hartelijk danken voor hun betrokkenheid. Vanuit het College, de Raad en uit de gemeente Goedereede heeft Agatha in deze periode veel medeleven ervaren. Het is ons tot grote steun geweest.

Architecten en bouwondernemers hartelijk dank voor uw inzet. U heeft met ons en onze partners niet stil gezeten. Wij hebben met elkaar een aantal mooie projecten gerealiseerd, naast eerder genoemde bouwprojecten noem ik: Fordjeshoek, Stelleweide en Goekoop. De hotelfunctie in Stellendam is verbeterd. Ja, de Doehetzelf in Ouddorp durft vanwege de financiéle crisis nog niet te beginnen met de nieuwbouw maar de bouwvergunning hebben ze! Er staan een aantal bouwprojecten in de steigers klaar om te beginnen zoals Oosterpark in Ouddorp en 8 starters woningen aan de Molenkade in Stellendam. Het project Dorpstiende en hotel Duinzicht vragen om een goede kwalitatieve aanpak dit is voor Ouddorp van groot belang. Als het goed is komt Welgelegen ook binnenkort van de grond. De hoogste tijd! Het laatste is wel een zwarte bladzij in mijn bestuurlijk leven! Waarom moeten mensen zolang een mooi woningbouwplan ophouden waar vooral het accent op bouwen voor jongeren ligt en dat is voor Ouddorp hard nodig!! Meer waardering heb ik voor het HOM die algemeen belang en in het bijzonder het belang voor het bouwen voor jongeren laat prevaleren boven klein eigen belang.

Ik wens het college burgemeester, mijn opvolger Frans Tollenaar, Peter Feller en Bert Tuk en secretaris Henk van Steeg veel succes!

Agatha ik wil jou bijzonder hartelijk bedanken voor de steun die jij mij al deze jaren hebt gegeven. De belangstelling die jij voor mijn werk had en dat je er altijd was en op mij wachten. Dat wij onder het genot van een glaasje wijn ‘bijpraten’.

Agatha ik kom naar huis!!!

bron: Toespraak Ton Admiraal