Interview met de nieuwe SGP-lijsttrekker over het verkiezingsprogramma

19 april 2010

SGP leider van der Staaij gaat in op het verkiezingsprogramma van de SGP. De SGP gaat er voorshands van uit dat er op de wat langere termijn (plm. acht jaar) zo’n 29 miljard bezuinigd moet worden om de overheidsfinanciën weer gezond te maken. Voor de komende kabinetsperiode wil de SGP 18 miljard euro structureel bezuinigen, waardoor we zonder extra maatregelen op de lange termijn de al genoemde 29 miljard in kunnen boeken. Dat is een stevige opgave, maar onontkoombaar als we de problemen niet nog verder vooruit willen schuiven…