Teken het manifest inzake beperking democratie door Hoge Raad

22 april 2010

Op vrijdag 9 april 2010 kwam de Hoge Raad met haar langverwachte uitspraak inzake het vrouwenstandpunt van de SGP. Concreet houdt de uitspraak in dat de SGP vrouwen niet langer mag uitsluiten van de kandidatenlijst voor verkiezingen. De Nederlandse overheid dient effectieve maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de SGP ook daadwerkelijk vrouwen laat delen in het passief kiesrecht. De uitspraak heeft bij velen (SGP-ers en niet SGP-ers) geleid tot verontwaardiging, verdriet en verontrusting.

De uitspraak van de Hoge Raad op 9 april 2010 inzake het vrouwenstandpunt van de SGP heeft talloze reacties uitgelokt. Teneur van die reacties: onterecht worden grondrechten opgeofferd voor het ‘supergrondrecht’, het anti-discriminatiebeginsel. Op de website: www.zijmaakthetverschil.nu kunt u uw stem geven aan het gevoel van bezorgdheid en onrust. Het is nu het moment om een signaal af te geven aan onze overheid en samenleving: het gelijkheidsdenken slaat door! Deze actie is geen initiatief vanuit de SGP zelf en behoort ook niet tot de verkiezingscampagne. Wel draagt de SGP dit initiatief een warm hart toe en ondersteunt ze het van harte.

Manifest solidariteitsactie “Zij maakt het verschil!”
Op vrijdag 9 april 2010 kwam de Hoge Raad met haar langverwachte uitspraak inzake het vrouwenstandpunt van de SGP. Concreet houdt de uitspraak in dat de SGP vrouwen niet langer mag uitsluiten van de kandidatenlijst voor verkiezingen. De Nederlandse overheid dient effectieve maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de SGP ook daadwerkelijk vrouwen laat delen in het passief kiesrecht.

Reacties
De uitspraak van de Hoge Raad heeft overal talloze reacties uitgelokt. Uit veel van deze reacties blijkt verontwaardiging, verdriet en verontrusting. Teneur van die reacties: met dit vonnis in de hand worden de klassieke vrijheidsrechten opgeofferd aan het ‘supergrondrecht’ van het anti-discriminatiebeginsel. Met deze redenering is de angst gegrond dat ook andere politieke partijen, kerken, scholen en verenigingen vandaag of morgen in de gevarenzone komen omdat ook zij aan het absolute gelijkheidsbeginsel moeten geloven. Met de uitspraak van de Hoge Raad is dus een fundamentele wissel omgezet. Als een meerderheid vindt dat we in Nederland iets gelijk moeten behandelen is een afwijkende mening van een minderheid dus niet meer per definitie toegestaan. Zelfs niet als dit onder één of meerdere grondrecht(en) valt.

Gelijkheidsdenken
In ons land dat tolerantie en pluriformiteit hoog in het vaandel heeft staan, wappert nu de vlag van het gelijkheidsdenken in de top. Het gelijkheidsbeginsel prevaleert boven grondrechten als de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van vereniging en organisatie. De consequentie daarvan is dat er voor minderheden slechts plaats is in onze democratische samenleving als zij zich voegen naar de opvattingen van de meerderheid. Zelfs de SGP, een partij die al bijna een eeuw in de Kamer zit en waarvan de Kamerleden zich voorbeeldig houden aan de spelregels van de (parlementaire) democratie, wordt de vrijheid ontnomen om zich te organiseren in lijn met de eigen opvattingen.

Actie
Het is goed als mensen hun bezorgdheid en verontrusting laten horen. Maar laat het daar niet bij blijven. Nu is het moment om een helder signaal af te geven richting onze overheid en samenleving: “Dit gaat te ver!” Vandaar deze actie. Laten we onze handen inéén slaan en een krachtig signaal afgeven. Op de website willen we burgers een podium geven om hun gevoelens van verontrusting en bezorgdheid te uiten. Dat kan door het plaatsen van een handtekening.

Maakt u het verschil?
Met het plaatsen van uw handtekening ondersteunt u bovenstaande uitspraken. Ondertekening betekent niet dat u het eens bent met het vrouwenstandpunt van de SGP. Echter wel dat u vindt dat het arrest van de Hoge Raad wezenlijke vrijheden in onze democratie aantast.