Dijkgraaf: Staatsschuld van 7830 kilometer auto!

25 mei 2010

Daad bij het Woord, dat is het motto van de SGP voor de komende Tweede Kamer verkiezingen. Een enthousiast team en nieuwe lijsttrekker staan klaar om dit motto daadwerkelijk handen en voeten te geven in ‘s lands vergaderzalen. Op dinsdag 25 mei j.l. werd alsnog de verkiezingsbijeenkomst van de SGP op Goeree-Overflakkee gehouden. De eerdere bijeenkomst werd i.v.m. de ramp in Tripoli uitgesteld.

Allereerst werden de aanwezige kandidaten voorgesteld: de heren Dijkgraaf en Stoop, respectievelijk de nummers 2 en 4 op de SGP-lijst. Over beide heren kwam het aanwezige publiek meer te weten door het interview dat dhr. W. van Duijn met hen hielt. De heer Stoop heeft ruime ervaring in het politieke handwerk. Eerst als beleidsmedewerker, later als Statenlid en burgemeester. Met de heer Dijkgraaf haalde de SGP voor het eerst een heuse professor binnen op een verkiesbare plaats. Middels stellingen werd het publiek getest op het SGP gehalte, maar dat bleek wel goed te zitten.

Economisch daadkrachtig
‘Het programma van de SGP is economisch daadkrachtig, sociaal solide en voluit christelijk’, aldus Stoop. De doorrekening door het Centraal Plan Bureau bevestigde dit. In het programma is het goede van links en het goede van rechts gecombineerd. Duidelijk is dat de overheid op te grote voet heeft geleefd. Het tekort op de begroting is jaarlijks 29 miljard, een enorme som geld. Om een beeld te geven hoe groot die is, drukte de hoogleraar economie die uit in auto’s. Als voorbeeld stelde hij een Opel Astra van 20.000 euro. Als je die achterelkaar zet, dan heb een 7830 kilometer auto’s! Het programma van de SGP zorgt ervoor dat er op termijn 29 miljard aan bezuinigingen zijn. SGP-kamerlid van der Vlies heeft 10 jaar geleden gepleit om de staatsschuld naar ‘0’ te brengen. ‘Als men toen geluisterd had zouden we nu geen staatsschuld meer hebben gehad’, aldus Dijkgraaf.

Sociaal solide
De SGP stáát voor bijbelse politiek. In Gods Woord staan richtlijnen hoe een samenleving ingericht zou moeten zijn, materieel en immaterieel. Zo behoort de overheid een schild der zwakken te zijn, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten zouden moeten dragen. In het programma stelt de SGP het gezin als hoeksteen van de samenleving centraal. ‘Door de maatregelen in het verleden werd hier veel te gemakkelijk over gedaan en staat het gezin onder druk. De opvoeding wordt veelal overgelaten of uitbesteed aan de kinderopvang’. Terwijl de thuissituatie voor kinderen van fundamenteel belang is!

Voluit christelijk
‘De SGP wordt wel eens verweten over al tegen te zijn, maar dat is beslist niet waar’ aldus de sprekers. De SGP juist vóór het gezin, vóór het leven, vóór de veiligheid, vóór een gezonde economie en vóo1r de zondagsrust. Deze is van groot belang voor de samenleving. Deze dag mag besteed worden in de dienst van de Heere. Het is tevens een dag van het rusten van het werk. Hierbij denkt de SGP zeer zeker aan de vele kleine ondernemers! Kortom de SGP is voluit een christelijke partij!

Partij voor het leven
SGP politici voelen zich gesteund door de jongeren. De SGPJ is de grootste politieke jongerenorganisatie van Nederland. In een column uitgesproken bij een diapresentatie , benoemden zij vijf belangrijke thema’s voor jongeren. Zo kwamen achtereenvolgens aanbod: Levenswijsheid, Rustig en ongestoord leven, Leven in de brouwerij, Veilige leefomgeving. Leren voor het leven. Een aantal citaten uit de
SGP Jongerencolumn:

  • ‘Leven staat dicht bij ons, maar is ondefinieerbaar. Wat is leven eigenlijk? In politieke taal heeft leven vaak niet zo’n diepe betekenis. Toch is het ons kostbaarste bezit, geschenk van onze Schepper en daarom juist beschermwaardig.
  • Onze democratische rechtsstaat, onze samenleving, hebben een fundament nodig van morele wetten en regels. Dit was altijd te vinden in het christendom en nu dit fundament wegvalt zakt de samenleving weg en raakt op drift.
  • Een mooie en verantwoordelijke opdracht die altijd wel zorgt voor leven in de brouwerij. Ondanks alle bezuinigingen, die hard nodig zijn. Het ondernemerschap verdient ruimte, zeker in een tijd dat het wat minder gaat is het mooi als mensen verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf. Bij de SGP vind je deze balans gelukkig terug.
  • Onderwijs moet om de kern gaan, natuurlijk. Dit betekent niet dat alleen rekenen en taal er toe doen. Juist cultuuroverdracht doet ertoe. Goed onderwijs geeft ook waarden en normen door. Goed onderwijs is er niet alleen voor de leerling, maar voor de samenleving. Goed onderwijs is daarom ideaal gezien onderwijs op een school met de bijbel.

Kortom: kiezen voor de SGP is partij kiezen voor het leven met een nuchtere en gezonde blik. De SGP staat voor Sappig, Gezond en Pittig. Ik zou zeggen bijt je er op 9 juni maar in vast’, zo was het stemadvies vanuit de jongerenhoek! Meer informatie is te vinden op: www.partijvoorhetleven.nl

bron: Persbericht SGP Goedereede