Gemeente en Woningbouwvereniging tekenen overeenkomst Entree Goedereede

12 mei 2010

Op woensdag 12 mei ondertekenden de gemeente Goedereede en Woningbouwvereniging Beter Wonen een overeenkomst. De Woningbouwvereniging wil 49 woningen, waarvan 40 zorgwoningen, realiseren bij de entree van de kern Goedereede. Met de overeenkomst worden nadere afspraken gemaakt over de uitvoering van het project. Woningbouwvereniging Beter Wonen ontwikkelt in nauw overleg met de gemeente Goedereede een bouwplan voor woningen aan de zogenaamde entree van Goedereede. De huidige woningen aan het Hongaarseplein zullen worden vervangen door 40 woningen in een zorgcomplex en negen dijkwoningen.

Wethouder Tollenaar heeft waardering voor het initiatief van de Woningbouwvereniging: ‘De plannen voor de entree kennen een lange voorgeschiedenis met verschillende ontwerpen. De Woningbouwvereniging heeft doorzettingsvermogen getoond door dit project vlot te trekken. Ik ben daar erg blij mee, want er is mijns inziens grote behoefte aan dergelijke woningen’. Het ontwikkelen van bouwplannen bleek een lastige opgave omdat de woningen op een zichtlocatie liggen en dicht bij een beschermd stadsgezicht. Het definitieve plan mag nu echter op instemming van de gemeenteraad en het college rekenen. De informatieavonden voor belangstellenden en omwonenden over de nieuwbouw zijn goed verlopen. Ook tijdens deze avonden konden de ontwerpen de goedkeuring wegdragen van de inwoners.

 

Op 17 mei is het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Naar verwachting begint de bouw in januari 2011. Eind 2011 worden de eerste woningen opgeleverd. Meer informatie over het bouwproject is te vinden op de website van de gemeente Goedereede. Bovendien is informatie te verkrijgen bij de heer Motshagen van de gemeente Goedereede. Hij telefonisch bereikbaar op nummer (0187) 49 15 00, of per e-mail; imotshagen@goedereede.nl