GS Provincie negeert bezwaren uit Goedereede

8 juli 2010

DEN HAAG – Het dagelijks bestuur van de Zuid-Holland blijft bij zijn standpunt dat de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee moeten worden samengevoegd tot één nieuwe gemeente. De 1932 zienswijzen die door particulieren, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn ingediend, veranderen daar niets aan. Vooral vanuit de gemeente Goedereede zijn veel bezwaren tegen de voorgenomen herindeling binnengekomen. Een ieder kon tussen 15 maart en 10 mei reageren op een voorstel voor de bestuurlijk herindeling van Goeree-Overflakkee.

De provincie heeft alle bezwaren op een rijtje gezet. Vooral de argumenten dat een herindeling niet nodig en wenselijk is en dat er in de gemeente Goedereede geen draagvlak voor is, zijn vaak binnengekomen. Gedeputeerde Staten vinden echter dat een nieuwe gemeente beter in staat is de belangen van het eiland te behartigen dan de huidige vier gemeenten. Zij zien ook niets in een alternatief dat door de gemeenteraad van Goedereede is ingediend om alleen de ambtelijke organisaties samen te voegen. Zo’n samenwerking leidt in de ogen van het provinciebestuur niet tot een ‘vergroting van de bestuurlijke slagkracht’.

Provinciale Staten van Zuid- Holland stemmen in oktober over het herindelingsadvies Goeree-Overflakkee. Als zij akkoord gaan met het voorstel van het dagelijks provinciebestuur, brengt Zuid-Holland een positief advies uit aan de minister van Binnenlandse Zaken. Hij of zij is dan vervolgens aan zet.

bron: PZC