Intentieovereenkomst voor kerkbouw HHG Ouddorp

8 juli 2010

De Hersteld Hervormde Gemeente in Ouddorp is van plan om een kerkgebouw te realiseren aan de Preekhillaan in Ouddorp. Daartoe is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Op 8 juli tekenden het kerkbestuur en de gemeente een intentieovereenkomst voor de bestemmingsplanwijziging. Wethouder Tollenaar vraagt in het bijzonder aandacht te besteden aan de communicatie om de omwonenden van de beoogde lokatie.

De Hersteld Hervormde Gemeente houdt sinds februari van dit jaar kerkdiensten in Zalencentrum Dorpstienden in Ouddorp, bij gebrek aan een kerkgebouw. Daarom heeft de Hersteld Hervormde Gemeente plannen om een nieuwe kerk te bouwen aan de Preekhillaan in Ouddorp. Het nieuwe kerkgebouw moet aansluiten op het bestaande verenigingsgebouw Eben-Haëzer.

De nieuwe kerk past niet in het huidige bestemmingsplan. Een wijziging op het bestemmingsplan is daarom noodzakelijk. De gemeente Goedereede heeft het voornemen om daaraan mee te werken. De samenwerking tussen kerk en gemeente is vastgelegd in een zogenaamde intentieovereenkomst.

Wethouder Tollenaar, portefeuillehouder ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Goedereede, wil graag meewerken aan een permanente oplossing voor de tijdelijke voorziening in Dorpstienden. ‘We vragen wel speciale aandacht voor het informeren van belanghebbenden in de directe omgeving bij de verdere uitwerking van de plannen door het kerkbestuur’; aldus Tollenaar.

Op 8 juli ondertekenden de heren Lokker en Bruggeman van de Hersteld Hervormde Gemeente, en burgemeester Van de Velde-de Wilde van de gemeente Goedereede de overeenkomst. De bouw kan worden gestart zodra bestemmingsplanprocedure doorlopen is.