Groen licht voor Zonneveld in Ouddorp

7 september 2010

Een commissievergadering vol met actuele en lokale thema’s: Wat zijn de plannen rondom de visserij, Op welke manier kan de recreatie tegemoet worden getreden bij de invoering van de brandveiligheidseisen, wanneer kan er gebouwd worden aan de entree van Goedereede, hoe staat het met de zonnepanelen nabij de Klepperstee, wat doet de gemeente aan de paardenuitwerpselen, welke straten/wegen worden volgend jaar aangepakt en verbeterd, wat is de stand van de ontwikkeling van een nieuwe begraafplaats in Ouddorp, De Bedrijven Investerings Zone, Hoe verder met de startersleningen, Wat doen we aan de veiligheid van de N57 en de veiligheid rondom de SmdB Koningin Beatrix mbt de verbouwing. Kortom: echte lokale politiek voor burgers van Goedereede.

Zonneveld Klepperstee
Verheugd kon wethouder Tollenaar meedelen dat Gedeputeerde Staten de reactieve aanwijzing inzake het realiseren van een Zonne-energieveld heeft teruggetrokken. Dat betekent dat het bestemmingsplan zonder wijziging van kracht is geworden en daardoor Ouddorp binnenkort kan beschikken over het grootste Zonnepanelenveld van Nederland. Door betreffende ondernemer, maar zeker ook de ambtelijke organisatie en de wethouder is bijzonder veel energie gestoken in het overtuigen van de Provinciale Statenleden en daarmee Gedeputeerde Staten. Het was dan ook onbegrijpelijk dat aan de ene kant de provincie een ambitie heeft mbt duurzamere energie en vervolgens ontwikkelingen tegenhoud. De SGP is altijd al voorstander geweest van Duurzame Energie toepassingen en is dan ook blij met deze ontwikkeling. Wel gaf woordvoerder P.C. Grinwis aan dat het geheel goed ingepakt moet worden, zonder dat omwonenden last hebben van de plaatsing van de panelen.

Yellowtail naar Stellendam
Al enige tijd loopt er een onderzoek om op het Noordereiland een viskwekerij te starten. Inmiddels zijn de onderzoeken zover, dat er binnenkort een serieuze aanvraag is te verwachten. het is de bedoeling dat men, een voor hier onbekende vissoort, gaat kweken de: Yellowtail en dat op duurzame wijze. Het blijkt een alternatief te zijn voor Tonijn en Zwaardvis. Vissoorten die bedriegt worden door overbevissing. Het is de bedoeling dat in Stellendam van eitje tot eindproduct wordt geproduceerd. Daarnaast is er aandacht voor toerisme en recreatie. Een belangrijke overweging voor deze vis is ook dat deze nu per vliegtuig wordt aangevoerd uit het zuidelijk halfrond. Op moment dat de vis in Nederland gekweekt kan worden zijn deze transporten overbodig. De SGP staat achter dit geweldige initiatief. Daarbij vindt de SGP werkgelegenheid van groot belang, zeker in relatie tot de ruimte die het bedrijf inneemt. Ook de koppeling met recreatie en toerisme en van groot belang. Met dit initiatief wordt een begin gemaakt met de ontwikkeling van het Noordereiland ten behoeve van visserij.

Eenhedendatabank
Daarnaast vroeg de SGP, of de gemeente klaar is voor de invoering van de Wabo wetgeving (omgevingsvergunning) per 1 oktober. Ook werd een voorstel inzake de eenhedendatabank voor de toeristische sector aangehouden. De SGP ziet wel degelijk mogelijkheden om met een dergelijk databank de ondernemers tegemoet te komen inzake de toekomstige investeringen voor de brandveiligheid op de betreffende terreinen. Het college wil hier vanaf zien. De vraag is echter of de sector zelf in een dergelijke systeem wil stappen. Daarvoor wil de SGP graag in overleg met de VEERO. De gemeente zou dan faciliterend kunnen zijn. Als dit een oplossing op termijn is, dan moet dit een serieuze overweging zijn.

Veiligheid
De dag voor deze commissie heeft een ernstig ongeval plaatsgevonden op het kruispunt N57 te Ouddorp. De SGP bracht dit nogmaals onder de aandacht, zeker nu in de pers wordt gesuggereerd dat het te wijten valt aan een storing in de verkeerslichten. De SGP drong aan op spoedig overleg met Rijkswaterstaat en dan niet alleen over deze kruising maar over het gehele traject van de N57 in onze gemeente. Al eerder was er sprake van het aanleggen van rotondes, die vervolgens weer zijn geschrapt. De veiligheid van dit gedeelte in onze gemeente moet blijven onder de aandacht worden gebracht van de wegbeheerder. Wethouder zegde toe, hieraan aandacht te besteden in een al eerder gepland overleg met Rijkswaterstaat.

Ook vroeg de woordvoerder van de SGP aandacht voor de situatie rondom de school in Ouddorp. Door de bouw van deze nieuwe school is er een onveilige situatie ontstaan voor de schoolgaande kinderen. Maatregelen zijn wat de SGP gewenst. Dat zou kunnen door het tijdelijk instellen van een eenrichtingsverkeer. Wethouder Tuk maakte duidelijk dat aan een dergelijke maatregel wordt gewerkt.

P.C. Grinwis