Invoering Wabo: Eén vergunning voor (ver)bouwen

27 september 2010

Wie in of rond het huis wil (ver)bouwen heeft per 1 oktober 2010 nog maar één vergunning nodig: de omgevingsvergunning, gemakkelijk digitaal aan te vragen via www.omgevingsloket.nl. De aanvraag wordt via www.omgevingsloket.nl digitaal naar de gemeente toegezonden. Huiseigenaren met (ver)bouwplannen doen er goed aan hun verbouwing meteen energiezuinig te doen. Er zijn nu aantrekkelijke subsidies voor een maatwerkadvies energiebesparing en isolatieglas (beiden tot eind 2010) en de rijkspremie Meer Met Minder. Huiseigenaren kunnen hiermee honderden euro’s terugverdienen op hun investeringen.

Huiseigenaren die een huis of schuur willen (ver)bouwen, hebben vanaf 1 oktober 2010 te maken met de omgevingsvergunning. Hiermee komt een eind aan de vele vergunningen en voorschriften voor wonen, ruimte en milieu. Er worden 26 vergunningen en 1600 formulieren ondergebracht in één vergunning. Bovendien mag er vaker vergunningvrij worden gebouwd. De vergunning kan digitaal worden aangevraagd via www.omgevingsloket.nl, vanuit huis, 24 uur per dag. Automatisch komt deze bij de desbetreffende gemeente terecht. Die behandelt de aanvraag in één procedure en één besluit. En er is ook maar één inspraak- en beroepsprocedure. Deze nieuwe procedure maakt het makkelijker, sneller en goedkoper voor aanvragers.

Vergunningencheck
Via de vergunningencheck op www.omgevingsloket.nl kunt u eerst kijken of een bouwplan vergunningplichtig is. En zo ja, voor welke onderdelen of activiteiten u toestemming nodig heeft. Op basis daarvan wordt het aanvraagformulier automatisch voor u samengesteld. U kunt uw aanvraag en alle bijlagen zoals bouwplannen en bouwtekeningen digitaal indienen. Vervolgens krijgt u van uw eigen gemeente bericht over de kosten, de procedure en de besluitvorming. De gemiddelde doorlooptijd voor het aanvragen van een eenvoudige omgevingsvergunning is ongeveer acht weken.

Lagere energierekening, hogere verkoopwaarde
Huiseigenaren die toch gaan verbouwen kunnen tegelijkertijd zorgen voor een goede isolatie en ventilatie. Zo besparen zij fors op hun energierekening en stijgt het wooncomfort. Denk aan minder geluidsoverlast, een aangename temperatuur (koel in de zomer, warm in de winter) en de juiste luchtvochtigheid. Ook als ramen en kozijnen nog niet aan vervanging toe zijn, kan isolerend glas al rendabel zijn. Door de lagere stookkosten verdient deze investering zichzelf terug. Daarnaast verkopen energiezuinige woningen beter en hebben ze een hogere verkoopwaarde. En, het klimaat profiteert ervan.

Goede ventilatie
In een goed geïsoleerd huis is regelmatig ventileren noodzakelijk. Anders komt er te veel vocht in huis en kunnen schadelijke stoffen (zoals schimmels en mijten) zich ophopen. Dat kan gezondheidsproblemen opleveren. Behalve een goed ventilatiesysteem kunnen huiseigenaren verbeteringen aanbrengen zoals een gesloten warmwatertoestel en kiezen voor materialen die schimmelvorming voorkomen (zoals tegels op de wanden in plaats van latexverf). Kijk voor meer tips en de ventilatietest, www.vrom.nl en de informatie op www.milieucentraal.nl.

Subsidies en rijkspremies
Er gelden twee aantrekkelijke subsidieregelingen tot eind 2010 (tenzij deze eerder op zijn). Zo kunnen huiseigenaren eenmalig tot maximaal € 200 subsidie krijgen op een Maatwerkadvies Energiebesparing voor hun woning. De kosten hiervoor liggen gemiddeld tussen de € 150,- en € 350,-. Met dit advies krijgen zij direct inzicht in de mogelijkheden voor energiebesparing, wat de kosten zijn en welke besparing dit biedt. Eigenaar-bewoners en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) kunnen tot een maximum van € 1.100,- (inclusief BTW) per woning subsidie krijgen voor isolatieglas. Zij kunnen hiervoor een waardebon aanvragen voor een korting van € 35,- per vierkante meter isolatieglas. Sinds medio juli 2010 geldt de rijkspremie Meer Met Minder. Huiseigenaren die hun woningen energiezuiniger maken kunnen tot maximaal € 750,- premie krijgen. Als het energielabel met e1én sprong vooruitgaat, krijgt de eigenaar € 300,- premie en bij twee sprongen € 750,-. Eigenaren hebben hiervoor wel een officieel maatwerkadvies met energielabel nodig.

Meer weten:
Meer informatie over de omgevingsvergunning:
www.omgevingsloket.nl of de website van uw gemeente
Voor informatie en aanvragen subsidies en rijkspremie: www.meermetminder.nl
Voor energiebesparing in woning: www.energiebesparingsverkenner.nl
Voor subsidieregelingen: www.energiesubsidiewijzer.nl