ROMEINSE OPGRAVING GOEDEREEDE

13 september 2010

Hazenberg Archeologie is betrokken bij een aantal projecten van het programma Odyssee. Met behulp van het programma Odyssee worden vergeten opgravingen uit depots gehaald en beschikbaar gesteld aan wetenschap en publiek. Archeoloog Jan Trimpe Burger legde in 1958, 1959 en 1982 een Romeinse handelsnederzetting in Goedereede bloot. Archeologen van Hazenberg Archeologie en van de Universiteit Leiden beginnen in het najaar van 2010 aan de uitwerking en publicatie van de opgravingsresultaten.

Namens het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap coördineert de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) het programma Odyssee. Samen met de gemeente Goedereede dienden Hazenberg Archeologie en de Universiteit Leiden een subsidieverzoek in. De NWO heeft het subsidieverzoek ingewilligd.

De opgraving aan de Oude Oostdijk is waarschijnlijk een Romeinse handelsnederzetting. De documentatie en het vondstmateriaal van de opgraving zijn destijds in een depot ondergebracht. Onlangs startten enkele archeologen het Odyssee project om de gemeente Goedereede deze Romeinse vindplaats terug te geven.

Het project laat de ontwikkeling van een handelsnederzetting in de Romeinse tijd (50 – 300 na Chr.) zien. De resultaten van het onderzoek worden opgenomen in een wetenschappelijke publicatie en in een publieksboek. Daarnaast geven de archeologen eind 2011 in Goedereede een lezing over de resultaten van het onderzoek. Ook actualiseren zij samen met de Historische Vereniging De Motte de Romeinse tentoonstelling in streekmuseum Goeree-Overflakkee.

De afronding van het project is gepland in de zomer van 2011. Communicatie over het onderzoek wordt verzorgd door Hazenberg Archeologie in samenwerking met de gemeente Goedereede. Voor meer informatie kunt u de website www.romeinsekust.nl raadplegen.