Goedereede gesteund in zelfstandigheid door regeerakkoord

4 oktober 2010

De Stuurgroep Bestuurlijke Zelfstandigheid Goedereede (bestaande uit de PvdA, SGP, VGB en CU) is verheugd over de zinsnede in het concept regeerakkoord dat een herindeling alleen van onderaf tot stand kan komen. Hiermee is de kans dat de herindeling op Goeree-Overflakkee niet doorgaat verder toegenomen.

De gemeente Goedereede is tegen een bestuurlijke herindeling die door de provincie Zuid-Holland opgelegd wordt. In een schriftelijke enquête in 2009 heeft 89% van de bevolking aangegeven tegen een herindeling te zijn. Ook de meerderheid van de gemeenteraad is tegen een herindeling. Hierdoor is er in Goedereede geen sprake van een herindeling van onderaf.

Eerder al werd in de Tweede Kamer de motie Van der Staaij aangenomen waarin gesteld wordt dat gemeenten die voldoende bestuurskracht hebben niet heringedeeld zouden moeten worden. Goedereede ziet het nieuwe regeringsbeleid dan ook als een verdere uitwerking van deze motie.

De gemeente Goedereede heeft in haar laatste raadsvergadering ook een oproep gedaan aan andere gemeenten om te komen tot een platform zelfstandige gemeenten. Inmiddels hebben al meerdere gemeenten zich aangemeld om gezamenlijk de belangen bij de Tweede Kamer nog eens extra onder de aandacht te brengen.

bron: SGP,VGB,PvdA,CU