Goedereede wil platform tegen herindelingen

1 oktober 2010

De gemeente Goedereede wil samen met andere gemeenten die een gedwongen herindeling op zich af zien komen een Platform Zelfstandige Gemeenten oprichten. Dat is de uitkomst van de motie die in de septemberraad werd aangenomen. De provincie Zuid-Holland startte in september 2009 een herindelingsprocedure om de vier gemeenten op het eiland Goeree-Overflakkee samen te voegen tot één gemeente. De gemeente Goedereede is echter van meet af aan tegen een gedwongen herindeling.

De gemeente is fel tegen het plan van Gedeputeerde Staten van provincie Zuid-Holland om de vier gemeenten op Goeree-Overflakkee samen te voegen. Goedereede heeft daarom de Stuurgroep Bestuurlijke Zelfstandigheid Goedereede ingesteld die de oprichting van een Platform Zelfstandige Gemeente moet gaan onderzoeken. Met dit platform bundelen gemeenten die niet willen herindelen hun krachten om gezamenlijk aan de bel te trekken bij de provincie en het Rijk.

Volgens de Goedereede heeft een bestuurskrachtonderzoek aangetoond dat de gemeente slagvaardig genoeg is om zelfstandig te blijven. Uit een schriftelijke raadpleging bleek bovendien dat bijna 90 procent van de inwoners niet wil dat Goedereede samengaat met andere gemeenten.

Ondanks deze argumenten gaat de provincie door met het herindelingstraject. Naar de mening van de gemeente Goedereede is er echter onvoldoende sprake van een zakelijke benadering. Goedereede vindt de financiële en inhoudelijke consequenties van de herindeling en het gewenste eindbeeld niet duidelijk.

bron: Reformatorisch Dagblad