Inspraakavond zorgcentrum De Vliedberg

22 oktober 2010

Op woensdag 9 juni ondertekenden de gemeente Goedereede en zorgaanbieder Cura Mare een intentieovereenkomst. Cura Mare wil het huidige zorgcomplex De Vliedberg in Ouddorp vervangen door nieuwbouw die voldoet aan de eisen van deze tijd. In het kader hiervan is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. De gemeente biedt iedereen de mogelijkheid een reactie te geven op het voorontwerpbestemmingsplan De Vliedberg. Daarom organiseert de gemeente op woensdag 27 oktober aanstaande in zalencentrum Dorpstienden te Ouddorp een inspraakavond.

Er wordt een presentatie gegeven over het voorontwerp van het bestemmingsplan. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De mondeling gestelde vragen en opmerkingen die per formulier worden ingeleverd, worden behandeld als formele inspraakreactie op het voorontwerp. De bijeenkomst vindt plaats in Sport- en zalencentrum Dorpstienden, Dorpstienden 4 in Ouddorp. De avond begint om 19.30 uur en eindigt omstreeks 21.00 uur.

De gemeente nodigt u van harte uit op woensdag 27 oktober in Sport- en zalencentrum Dorpstienden.

bron: gemeente Goedereede