Provinciale Staten beslissen: Herindeling op Goeree-Overflakkee

13 oktober 2010

Vandaag, 13 oktober 2010, heeft de Provinciale Staten in meerderheid het voorstel van Gedeputeerde Staten overgenomen om tot herindeling van de 4 gemeenten op Goeree-Overflakkee over te gaan. Goedereede heeft daarbij aangegeven een dubbelbesluit te volgen. Aan ene kant het meewerken naar 1 ambtelijke organisatie en tegelijkertijd de bestuurlijke zelfstandigheid vast te houden. Het besluit van PS is niet de eindbeslissing. Duidelijk is dat de vier partijen die tegen zijn (SGP, VGB, PvdA en CU) zich blijven verzetten en dit aan de Tweede Kamer kenbaar zullen maken.

Drie keer achter elkaar trokken vele gemeentebestuurders van de 4 gemeenten naar het provinciehuis om nogmaals hun mening weer te geven. Vanuit de gemeenteraad van Goedereede sprak dhr. Klepper in, op een hoorzitting, speciaal voor dit onderwerp gehouden. De week erna was het burgemeester vd Velde die nogmaals de bezwaren van Goedereede toelichtte voor de bestuurlijke commissie van de Provinciale Staten.

Duidelijk was bij de behandeling in de Provinciale Staten te merken, dan een aantal partijen begrip toonden voor het feit dat Goedereede zelfstandig wil blijven. De bestuurskracht is goed, de financiële positie is sterk. Echter de roep van de andere gemeenten om een herindeling te organiseren tussen de 4 gemeenten werd gehonoreerd. Behalve de SP, stemden de fracties in met het voorstel.

De Stuurgroep, die onlangs is gevormd, om acties te ondernemen voor de zelfstandigheid van Goedereede zal nu haar pijlen gaan richten op de fracties in de Tweede Kamer. Het regeeraccoord zegt wederom dat herindelingen van onderaf moeten komen. Voor Goedereede is dat duidelijk niet het geval. 62% van de bevolking sprakt zich hierover eerder uit in een enquête, waarvan 89% het samengaan van de 4 gemeenten niet zag zitten.