Vernieuwde inwonersavond groot succes in Goedereede

5 oktober 2010

Op dinsdag 5 oktober vond de vernieuwde inwonersavond van de gemeente Goedereede plaats in ‘t Haegse Huus te Stellendam. Dit jaar organiseerde de gemeente Goedereede een informatiemarkt tijdens de inwonersavond. De raadsleden, collegeleden, ambtenaren en inwoners traden op informele en interactieve manier met elkaar in contact. Alle inwoners werden ontvangen in het Haegse Huus. Voordat het officiële gedeelte begon konden de inwoners, raadsleden en collegeleden met elkaar praten of de informatiemarkt bezoeken. Tijdens deze informatiemarkt waren een aantal afdelingen van de gemeente, zwembad ‘t Zuiderdiep, de politie en de brandweer vertegenwoordigd. Bij de informatiekramen kon iedereen terecht voor het stellen van vragen.

Tijdens het officiële gedeelte lichtte loco-secretaris Robert Jongkees de ambtelijke organisatie toe. Burgemeester Ger van de Velde-de Wilde opende door iedereen hartelijk welkom te heten en haar portefeuille toe te lichten. Daarna lichtten de wethouders Frans Tollenaar, Peter Feller en Bert Tuk hun portefeuilles toe. De onderwerpen van de presentatie waren de nieuwe werkwijze Ruimtelijke Ontwikkeling en de gebiedsontwikkeling in Stellendam. De inwoners konden de hele avond hun vragen op het vragenformulier invullen. Een aantal vragen werd na de pauze al beantwoord door de collegeleden. Alle overige vragen worden binnen enkele weken beantwoord. Na afloop van het officiële gedeelte sloot de burgemeester de inwonersavond af. Alle inwoners kregen de gelegenheid om nog een laatste keer de informatiemarkt te bezoeken. Aan het eind van de avond ontving iedere inwoner een evaluatieformulier. Aan de hand van de uitkomsten kan de gemeente Goedereede de volgende inwonersavond aanpassen aan de wensen en behoeften van haar inwoners.

Vragen en antwoorden inwonersavondHoe staat de gemeente tegenover bouwen in eigen beheer (BOEG). Een bouwproject zoals dat in Middelharnis wordt uitgevoerd? Dit met name om de starters te behouden.
De wethouder ziet niet in waarom dit niet mogelijk zou zijn. Overleggen kan altijd.

Echt goedkope starterswoningen zijn er niet.
Met behulp van de starterslening wordt het iets makkelijker om zo’n huis te kopen.

Wordt er binnen de gemeente een marktonderzoek gehouden t.a.v. de uitvoering van nieuwbouwprojecten?
Nee, maar er is wel een onderzoek verricht met betrekking tot woningbouw. Hieruit kwam ook de conclusie dat er veel vraag is naar starterswoningen.

Wat zijn de voordelen in euro’s voor de inwoners na het sluiten van een intentieovereenkomst?
Het belastinggeld van de inwoner wordt niet besteed aan een project van een initiatiefnemer, waar de inwoner zelf niets mee te maken heeft.

De mooie jeu de boules baan in Stellendam is niet te gebruiken. Bij droogte is de baan zo hard als beton en bij regen een groot meer. Kan er een andere toplaag en een goede afvoer komen?
Er komt nog een laagje grind op en daardoor wordt de afwatering ook beter.

Waar zet ik mijn fiets als ik boodschappen ga doen bij de plus in Stellendam?
Fietsbeugels staan aan de Schoolstraat tussen de parkeerplaatsen en bij de Oranjestraat.

Wij willen geen herindeling.
Er is een stuurgroep opgericht om in te gaan tegen een gedwongen herindeling.

Kan er iets gedaan worden aan de snelheidsduivels op de Dorpsweg in Ouddorp?
Bij reconstructie komen er snelheidremmers als snelheidsmetingen daar aanleiding toe geven.

Kan er straatverlichting komen achter of rondom het Stellebos in Stellendam? Het is nu niet veilig om deze mooie wandelroute te lopen als het avond is.
Aanbrengen nooit overwogen. Verlichting en fauna in bos zijn tegenstrijdig.

Het Johan Frisopad in Stellendam wordt al een aantal jaren door bedrijven en bewoners gebruikt voor het laden en lossen van spullen, terwijl het een voetpad is.
Zowel de politie als de gemeente hebben niet veel capaciteit voor handhaving, maar de aangereikte zaken worden onder de aandacht van de politie gebracht.

Camperplaats op het Noordereiland?
Noordereiland-buiten is voor visgerelateerde bedrijven. Campers horen op de camping.

Een hoge snelheid op de Langeweg. Wat kan daar aan gedaan worden?
Dit betreft het deel buiten de bebouwde kom. Graag verwijzen wij u naar de heer Huijbregts van het waterschap Hollandse Delta. Internet: www.wshd.nl Telefoonnummer: 0900 – 2005005 (10ct/min)

Hoe gaat de gemeente om met de WABO en vanaf wanneer?
De Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO; omgevingsvergunning) is per 1 oktober 2010 in werking getreden. Met ingang van heden is het mogelijk één in plaats van meerdere vergunningaanvragen in te dienen. Uitgangspunt van de WABO is één ingang, één uitgang. Nadere informatie over de WABO is hier www.goedereede.nl beschikbaar. Voor directe belanghebbenden (woningbouwverenigingen, architecten, aannemers, e.d.) wordt eilandelijk op 17 november 2010 een informatiebijeenkomst georganiseerd.

Er is te weinig controle in de buurt. Met name ‘s avonds is er veel herrie en dat zal voor veel ouderen niet prettig zijn. Vooral het speelveld voor het Johan Frisopad wordt ‘s nachts drukbezocht.
Zowel de politie als de gemeente hebben niet veel capaciteit voor handhaving, maar de aangereikte zaken worden onder de aandacht van de politie gebracht

Veel geluidsoverlast in de Brielsestraat. Wat kan daar aan gedaan worden?
Zowel de politie als de gemeente hebben niet veel capaciteit voor handhaving, maar de aangereikte zaken worden onder de aandacht van de politie gebracht.

Diverse straten worden/werden opnieuw bestraat. Hoe staat het met het opnieuw bestraten van de Voorstraat? Dit is hard nodig, want het is beslist niet prettig fietsen.
Straatwerk wordt onderhouden. Duurzaam Veiligheidsmaatregelen worden in 2010-2011 uitgevoerd. Indien financieel mogelijk worden materialen vervangen.

Het is donderdags erg moeilijk om over de brug te lopen/rijden in Goedereede. ‘s Ochtends is er namelijk markt en de kooplui gaan er midden op staan. Kunnen ze niet meer richten NZ Haven?
Er is gebeld en een scootmobiel kan er inderdaad niet tussendoor. Marktmeester zal worden ingelicht om afstanden te bewaken.

Stel het eenrichtingsverkeer op de Molenkade pas in als de nieuwbouw gereed is. Dit omdat er nu vaak doorstromingsproblemen zijn.
Bouwverkeer is alleen vanaf de haven toegestaan. Eenrichtingsverkeer blijft. Bij blokkade door het bouwen is de oude situatie van toepassing.

Er wordt veel aandacht besteed aan de stroomstoringen. 5 oktober 2010 was er weer een storing van 1,5 uur in een gedeelte van Stellendam. Ik heb inmiddels een aggregaat aangeschaft. Welke prioriteit stelt de gemeente? De gemeente Goedereede is niet verantwoordelijk, maar houdt nauw contact met de netbeheerder, Stedin.

Maandenlang staan er in de zomer enkele campers op locaties die de verkeersveiligheid niet ten goede komen. Soms zelfs met bijna aanrijdingen tot gevolg. Ook fietsende schoolkinderen komen hierdoor in de knel. Is er een handhavingsbeleid door de politie?
Zowel de politie als de gemeente hebben niet veel capaciteit voor handhaving, maar de aangereikte zaken worden onder de aandacht van de politie gebracht.

Wanneer is het Oranjeplein klaar?
Leveranciers kwamen afspraken niet na, daardoor duurt het langer. Paaltjes zijn besteld en worden zo snel mogelijk geplaatst.

Bij busstation Stellendam (bij rotonde/Eendrachtsweg) is geen mogelijkheid om personen te brengen of op te halen. De Kiss and Ride zone is een goede oplossing hiervoor.
Voorziening niet aanwezig. Mogelijkheid wordt onderzocht.

Een hoge snelheid op de Voorstraat. Wat kan daar aan gedaan worden?
Er is een onderzoek verricht en het merendeel houdt zich aan de snelheid.

Hoe zit het met het plan naast de haven, Scharrezeepolder, Weeshuispolder en woonwagenkamp?
Gemeente streeft naar realisatie. Het is erg complex, maar de voortgang wordt aan de inwoners gemeld.

Hoe zit het met het winkelaanbod, leefbaarheid en de groenvoorziening in Stellendam?
Met de revitalisering van het Oranjeplein faciliteert de gemeente ondernemers om de winkelvoorzieningen op niveau te houden en daarmee de leefbaarheid in Stellendam te behouden.

Hoe combineren we parkeren en het in- en uitrijden van garageboxen na het verbreden van de stoep langs de Mr. Imancaustraat?
Na oplevering wordt de benodigde ruimte voor strepen bepaald.

Wandelroutes in en rondom Stellendam ontwikkelen en onderhouden ten behoeve van het toerisme en recreatie. Uiteraard ook voor de inwoners. Bijvoorbeeld een ingang naar de slikken achter groenteboer Keijzer.
Vanuit de eilandelijke gebiedsgerichte aanpak worden momenteel wandelroutes op Goeree-Overflakkee en dus ook in en rondom Stellendam geïnventariseerd en worden mogelijkheden voor nieuwe routes onderzocht. Realisatie van een ingang naar de slikken is reeds in voorbereiding.

bron: Gemeente Goedereede