SGP wil Stellendamse garnaal, ook in winterperiode!

8 november 2010

In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 28 oktober stelde de SGP vragen over het afsluiten van diverse gebieden voor de kust van Goeree. Door de afsluiting van 1 november tot 1 mei komt de garnalenvisserij in grote problemen. SGP-fractievoorzitter Hans Klepper drong er dan ook bij het college op aan om een brief te sturen naar de minister van Verkeer en Waterstaat (en het Productschap) om de beperkingen voor de garnalenvisserij te verzachten en de sluitingsperiode later te laten ingaan bijvoorbeeld half december, zodat de vangstperiode niet onder druk komt te staan.

Aanleiding voor de vragen was een artikel in het Algemeen Dagblad, waarin werd aangekondigd dat er vanaf dit jaar op wordt toegezien dat er geen activiteiten worden gepleegd in het gebied voor de kop van Goeree. In eerdere jaren bij de bespreking van de beheersplannen van de Voordelta zijn er mondelinge toezeggingen gedaan om de schade voor deze beroepsgroep zoveel mogelijk te beperken. Deze maatregel lijkt daar haaks op te staan.

De SGP-fractie vindt, en kreeg daarmee de gehele raad met zich mee, dat dit grote gevolgen voor de garnalenvisserij kan hebben. Daarom werd verzocht aan het college om een brief te schrijven waarin de zorgen kenbaar worden gemaakt. De Stellendamse garnaal is niet voor niets een streekproduct waarop men in Goedereede trots is.