SGP Zuid-Holland presenteert verkiezingsprogramma

27 november 2010

De SGP in Zuid-Holland gaat de verkiezingen in met aansprekende speerpunten. Dat bleek bij de presentatie van haar verkiezingsprogramma tijdens de jaarvergadering van de SGP Zuid-Holland afgelopen vrijdag. Zo wil lijsttrekker Servaas Stoop meer aandacht voor agrarische en particulier natuurbeheer. “Nu het Rijk de financiering van nieuwe natuur beëindigt en mogelijk decentraliseert naar de Provincie, moeten we nieuwe wegen inslaan en veel meer samen optrekken met de agrarische sector. Zij zijn de eigenlijke beheerders van onze landschappen”, aldus Stoop.

In het verkiezingsprogramma pleit de SGP ook voor een Landbouwhoofdstructuur in de provincie. “Naast een Ecologische Hoofdstructuur willen we ook een Landbouwhoofdstructuur in onze provincie: gebieden waar de landbouw de ruimte krijgt om op een duurzame wijze te groeien”, aldus de lijsttrekker. De SGP pleit voor gezonde ontwikkelingsmogelijkheden voor de zogenaamde greenports: de Bollenstreek, de glastuinbouw en de boomteelt.

Veel aandacht heeft de SGP voor de ontwikkelingen op het platteland, zo bleek bij de presentatie van het verkiezingsprogramma. Daarin wordt gepleit voor voldoende ruimte om te kunnen bouwen voor de eigen bevolking in plattelandsgemeenten. Tegelijk wil de SGP de Nationale Landschappen (het Groene Hart en de Hoeksche Waard) open houden. Ze is een tegenstander van nieuwe windturbines in het Groene Hart en was ook in de afgelopen periode tegen de aanleg van een nieuw, groot bedrijventerrein in de Hoeksche Waard.

De SGP staat voor goede mogelijkheden van aantrekkelijke stedelijke woonmilieus. Met voldoende stedelijk groen.

Het thema veiligheid komt ook aan bod. De SGP wil dat er goede hoogwaterbescherming komt, dat het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt verbeterd en dat de stortplaats in Derde Merwedehaven wordt gesloten.

De SGP maakte ook bekend wie de belangrijkste kandidaten zijn voor de Statenverkiezingen. Na Servaas Stoop volgt Henk van Dieren (nu ook Statenlid, 62 jaar, Lexmond). Op nummer 3, 4 en 5 staan: Dick van Meeuwen (56), Sliedrecht; Peter Zevenbergen (54), Alblasserdam en Geert Schipaanboord (25), Leiderdorp.