Verenigingsblad SGP INFO Bulletin Goedereede

8 november 2010

Vorige week is het SGP Info Bulletin weer verschenen, met diverse onderwerpen. SGP Info is een blad wat twee keer per jaar wordt uitgegeven door de commissie Publiciteit en is een samenwerking van de SGP Kiesvereniging en SGP Jongeren te Goedereede.

In deze uitgave wordt nog eens teruggeblikt op het begrotingsproces. Uiteindelijk is het de Goereese raad gelukt een sluitende begroting tot 2013 te presenteren. Daarnaast aandacht voor het herindelingstraject en komt het jongste raadslid van de SGP-fractie aan het woord. Vaste bijdragen zijn er van onze wethouder Tollenaar en columnschrijver van der Wende. Neem en lees…