Buurtpreventie in Ouddorp een succes!

21 december 2010

Op 21 mei startte een groep van acht inwoners uit de buurten Diependorst, Broekweg en Bredeweg met een buurtpreventieproject in Ouddorp. Het doel van dit project is om de eigen woonomgeving veiliger en leefbaarder te maken. Stichting PUSH opbouwwerk organiseerde drie instructieavonden voor de buurtpreventieleden. Inmiddels zijn er twintig buurtpreventieleden die in groepen op vrijdagavond tussen 21.00 uur en 22.30 uur rondlopen in de wijk.

De contacten tussen de buurtpreventieleden en de jongeren verlopen positief. Het buurtpreventieteam stelde algemene gedragsregels op die bij de speelplaatsen gelden. Daarnaast geeft het buurtpreventieteam een nieuwsbrief uit. Buurtpreventie is een initiatief van inwoners in de wijk. De politie, PUSH opbouwwerk en de gemeente Goedereede ondersteunen dit inwonersinitiatief. Het doel van buurtpreventie is dat inwoners zelf in hun eigen woonomgeving een oogje in het zeil houden.

Tijdens de evaluatiebijeenkomst op 27 oktober 2010 sprak burgemeester G.J. van de Velde-de Wilde haar waardering uit over de positieve resultaten van het buurtpreventieteam. ‘Het is goed om te zien dat buurtbewoners zoveel bereiken door samen te werken.’

bron: Gemeente Goedereede