Decembergroet over Goedereede als veilige haven

18 december 2010

Traditioneel stuurt de SGP aan bestuur en medewerkers van de gemeente een decembergroet. Dit jaar stond ‘Goedereede’ centraal. Niet om de dreigende herindeling, maar veelmeer om een andere reden. In de groet wordt gerefereerd aan het ontstaan van Goedereede als handelsstad maar bovenal als veilige haven. ‘Met de kerstdagen herdenken we de komst van Gods Zoon op deze aarde. Alleen in Hem is een goede rede te vinden. Het is onze bede en wens dat onze gemeente een goede reede mag zijn voor onze burgers. Wij wensen u dan ook allen die veilige ankerplaats in Hem toe’, zo schrijft de fractie.